Crisisopvang voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of andere beperking

Gaat het helemaal niet goed met een cliënt? Loopt hij of zij thuis vast? Of wordt het zelfs gevaarlijk voor de cliënt zelf of voor anderen? Als er echt geen andere mogelijkheden zijn, kan iemand tijdelijk bij ’s Heeren Loo wonen. Een aantal regio’s van ’s Heeren Loo biedt crisisopvang. De mogelijkheden voor crisisopvang zijn afhankelijk van de indicatie van de cliënt en van de actuele beschikbaarheid van een passende plek.

Wet langdurige zorg (Wlz)

’s Heeren Loo heeft een aantal crisisplaatsen voor cliënten met een Wlz-indicatie. De toeleiding naar deze crisisplaatsen loopt via de crisisregisseur in de regio. Deze is aangesteld door het zorgkantoor. De crisisregisseur bepaalt of een cliënt in crisis is en kan een crisisplaats regelen bij een crisiszorgaanbieder. Een hulpverlener (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan bij een crisissituatie contact opnemen met de crisisregisseur in de regio. De contactgegevens zijn te vinden via het zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont.

Sociaal domein

Daarnaast kan ’s Heeren Loo in een aantal regio’s ook crisisopvang bieden aan cliënten vanuit het sociaal domein (Jeugdwet). De verwijzing naar deze crisiszorg wordt door gemeenten verschillend ingevuld. Vaak dient een crisissituatie te worden gemeld bij een regionaal meldpunt of coördinatiepunt. Dit meldpunt beoordeelt de situatie, kan een eerste interventie inzetten en regelt de toeleiding naar verdere crisishulp, zoals een opname bij een zorgaanbieder.

Meer weten?

Wil je meer weten over de crisisregeling in een bepaalde regio? Vraag het aan je gemeente, verwijzer (huisarts, MEE, wijkteam) of zorgkantoor. Op deze website van Zorgverzekeraars Nederland kun je vinden welk zorgkantoor voor jou gemeente is.

Terug naar boven