MVG: moeilijk verstaanbaar gedrag

Dit is Sjon. Vroeger leefde hij geïsoleerd. De man achter glas, werd hij genoemd. Vanaf zijn kamer had hij via een raam contact met andere bewoners. Naar buiten ging hij alleen met begeleiding. En werd zijn gedrag te onvoorspelbaar of spannend, dan stopten begeleiders met zijn dagbesteding en ging Sjon terug naar zijn kamer. Vroeger beet en sloeg Sjon mensen. Zelfs zijn moeder was bang voor hem. Dankzij een andere behandelmethode gaat het nu veel beter. Sjon doet van alles op de groep. En hij krijgt meer contact met anderen.

Meer over Sjon:

 • Op de groep doet Sjon van alles: strijken, groenten snijden, afwassen. En opruimen, want Sjon houdt van netjes. Meer over beschermd wonen.
 • Elke middag gaat Sjon een uurtje naar zijn kamer om te slapen. Hij kan dan bijkomen van alle prikkels.
 • Soms is Sjon heel onrustig. Ook dan gaat het dagprogramma gewoon door, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Vaak gaat het dan snel beter met Sjon. Meer over Triple C.
 • De begeleiders werken goed samen met de pedagogen, de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en natuurlijk de familie. Samen zorgen ze dat Sjon zich kan ontwikkelen. 
 • Samen met zijn moeder en zijn zus ging hij een weekend weg. Ze huurden een huisje en gingen samen eten en wandelen. Sjon vond het heerlijk! Slapen deed hij wel in zijn eigen kamer.
 • Sjon heeft een elektrische driewieler. Zijn moeder vond dat best spannend. Dankzij de goede samenwerking met de begeleiders durft ze het toch aan. 

Wat is moeilijk verstaanbaar gedrag?

Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking is soms moeilijk te begrijpen. Iemand wordt bijvoorbeeld heel onrustig of zelfs agressief, naar anderen of naar zichzelf. Of iemand trekt zichzelf terug in zijn kamer en wil niet meer meedoen aan de dagelijkse activiteiten. Dit is meestal een signaal dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld omdat diegene iets niet leuk vindt, of verdrietig is. Of misschien voelt hij zich onveilig of is hij overprikkeld. Vaak kan iemand dan zelf niet vertellen waarom hij zich zo gedraagt. Wij spreken dan van moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Het is aan ons om dat gedrag zo goed mogelijk te begrijpen en de cliënt de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft.

 • Alternatief: heeft jouw kind of familielid moeilijk verstaanbaar gedrag? Dan is het soms moeilijk om voor ogen te blijven houden dat hij met zijn gedrag een vraag stelt. Zeker als dit gedrag bedreigend is of steeds opnieuw terug komt. Dan weet je soms niet hoe je verder moet. 

  De professionals van ’s Heeren Loo kunnen daarbij helpen. Samen met jou kijken ze wat de vraag achter het gedrag is en hoe we vervolgens zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de behoefte van je kind of familielid.

 • Mensen met MVG hebben vaak moeite zich staande te houden in hun omgeving. Ze hebben dan betrouwbare mensen nodig om op terug te kunnen vallen. Mensen die er onvoorwaardelijk voor hen zijn en die helpen als dit nodig is. Vaak zijn dit ouders en familieleden, maar die kunnen dit niet altijd alleen. 

  De professionals van ’s Heeren Loo kunnen daarbij helpen. We bieden zorg op maat, of dit nu in de thuissituatie is of op een woning of werklocatie van ’s Heeren Loo. Daarbij zijn we er onvoorwaardelijk, ook op de momenten dat de cliënt communiceert met gedrag, hoe heftig misschien ook. Altijd blijven we kijken naar de vraag en behoefte achter het gedrag.

 • Ieder mens wil een betekenisvol leven leiden. Mooi en zinvol werk doen bijvoorbeeld dat aansluit bij je mogelijkheden en behoeften. Jezelf kunnen ontwikkelen door nieuwe dingen te leren. Of van waarde zijn voor anderen door te helpen. En natuurlijk leuke dingen doen in je vrije tijd.

  Bij ’s Heeren Loo heeft jouw kind of familielid betekenisvol werk of dagbesteding dat bij hem past. ’s Avonds of in het weekend gaan we sporten of doen we andere leuke dingen.

 • Ieder mens heeft behoefte aan een bepaalde mate van voorspelbaarheid. Structuur, duidelijkheid en routines bieden houvast. Dat geeft controle, rust, en een gevoel van veiligheid. Dat geldt nog eens extra voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedag. Want de wereld om hen heen is voor hen vaak lastig te begrijpen.

  Bij ’s Heeren Loo heeft jouw kind of familielid een goed dagprogramma. Dit programma geeft richting en houvast door de dag heen.

 • Iedereen wil zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. We willen graag dat mensen leren vertrouwen in zichzelf en in hun omgeving. Dat ze, binnen hun mogelijkheden, leren omgaan met hun emoties. En dat ze vaardigheden ontwikkelen waarmee ze regie over hun eigen leven kunnen vergroten.

  Onze begeleiding en behandeling richt zich daarom op  het bieden van kansen en mogelijkheden. Zodat iedere cliënt zich kan ontwikkelen, met steun van onze begeleiders. En omdat ieder mens uniek is, sluiten we zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de cliënt.

 • Mensen zijn sociale wezens. We leven graag met anderen. We zijn op elkaar aangewezen en hebben elkaar nodig. Voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is dat natuurlijk niet anders. Maar voor hen is het vaak lastig om contacten te leggen en te onderhouden.

  Onze zorgprofessionals helpen jouw kind of familielid daarbij. We stimuleren het aangaan en onderhouden van sociale contacten en ondersteunen waar nodig zodat ze hun plek kunnen innemen in hun familie en in de samenleving. Daarbij werken we uiteraard samen met ouders en verwanten.

 • Voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag is het extra belangrijk dat ze wonen in een prettige en veilige woonomgeving. Dat kan thuis bij de familie zijn, maar ook bij een van woonlocaties van ’s Heeren Loo. Door heel Nederland heeft ’s Heeren Loo woningen voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

  Je vindt onze woningen op prachtig gelegen zorgparken. Rustig en beschermd en toch middenin de maatschappij. Op de zorgparken zijn veel voorzieningen. Zoals dagbesteding en werk, sportvoorzieningen, medische voorzieningen, winkels en een lunchcafé. Meer over beschermd wonen

 • Bij alles wat we doen werken we samen in de driehoek cliënt, familie en professional. We luisteren goed naar wat de cliënt aangeeft, hoe lastig die het misschien ook vindt om aan te geven. En we luisteren goed naar verwanten, want die kennen hun kind of familielid natuurlijk het beste. Daar voegen wij onze professionele kennis, kunde, ervaring en inzet aan toe. Samen komen we zo tot de beste zorg en ondersteuning voor uw kind of familielid. Lees meer over familieparticipatie.

Hoe kunnen we mensen met MVG helpen?

Ieder mens is uniek. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid met eigen wensen en voorkeuren en met eigen mogelijkheden. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Dus als iemand moeilijk gedrag laat zien, dan vragen we ons af wat diegene ons wil vertellen, zodat we onze behandeling en begeleiding daarop kunnen afstemmen.

 • ’s Heeren Loo heeft alle specialismen in huis om mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag te begeleiden en te behandelen. Bij complexe vragen gaan wij verder waar anderen stoppen. Onze begeleiders en andere zorgprofessionals zetten zich ervoor in om het moeilijk verstaanbare gedrag te beperken of zelfs te laten verdwijnen, zodat de persoon weer tot zijn recht komt en een fijner leven heeft. Dit doen we door het gedrag als communicatie leren te begrijpen en goed te kijken naar de vraag die iemand eigenlijk stelt.

  De multidisciplinaire ondersteuning wordt vormgegeven door een team van:

  • Begeleiders en persoonlijk begeleiders
  • Gedragswetenschapper
  • Arts verstandelijk gehandicapten
  • Manager Zorg

  Als dat nodig is, krijgt jouw kind of familielid ook begeleiding en behandeling van specialisten, zoals een ergotherapeut, een fysiotherapeut en/of een logopedist.

  • Onze uitgangspunten in de begeleiding en behandeling van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag zijn gebaseerd op het behandelmodel Triple C. Dit behandelmodel is ontwikkeld door ASVZ. Bij dit behandelmodel staat het ervaren van het gewone leven centraal. Triple C staat voor: Cliënt-Competentie-Coach. Door de dag heen is de begeleider de coach van de cliënt. Waar nodig helpt hij en vult aan, zodat de activiteit altijd een succes wordt. Samen 100%! zeggen we dan. Daarbij wordt steeds gewerkt aan competentieontwikkeling, zodat de cliënt zich blijft ontwikkelen en steviger in het leven komt te staan. Lees meer over Triple C

  • Sommige mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag belanden door hun gedrag in een uitzichtloze situatie. Dit kan thuis zijn, maar ook bij een zorgorganisatie. Deze mensen krijgen intensieve behandeling en begeleiding in een VIC Workhome. Hier worden zij zowel op de woning als op het werk door dezelfde begeleiders ondersteund. In een VIC-Workhome werken we samen met de cliënt aan herstel van het gewone leven. Er zijn inmiddels vijf VIC-Workhomes verspreid door Nederland.

  Expertisecentrum MVG

  Het expertisecentrum MVG zet zich in om kennis over MVG te vergroten, te bundelen en te verspreiden. Daarvoor werken we samen met andere organisaties en doen we wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten. Die kennis vertalen we in praktische hulpmiddelen voor begeleiding en behandeling.

  Contact

  Kunnen we je helpen?

  Wil je meer weten over moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Of heb je een andere vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

  Neem contact op
  Terug naar boven