Advisium en Expertisecentra

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen een (licht) verstandelijke beperking, aandoening of stoornis en zijn niet zelfredzaam. Sommigen hebben hele specifieke en complexe zorgvragen. Om hen en hun naasten goed verder te helpen, is veel kennis nodig. Daarom verzamelen en delen we onze kennis in expertisecentra voor 7 doelgroepen.

Expertisecentrum Advisium
Bij ’s Heeren Loo zijn alle behandelingen ondergebracht onder één dak. Dat noemen we het expertisecentrum Advisium. Hier werken ruim 1.200 collega’s die zich bezighouden met behandeling, zorgbeleid, wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Expertisecentra per cliëntgroep

In onze expertisecentra bundelen we alle kennis uit ervaring, de zorgpraktijk en (wetenschappelijk) onderzoek. Ook ontwikkelen we nieuwe kennis samen met kennisdragers binnen en buiten ’s Heeren Loo. Door samen op te trekken komen we tot verbeterde behandeling en begeleiding en nieuwe inzichten. Deze stellen we beschikbaar voor alle cliënten, verwanten en zorgprofessionals binnen en buiten ’s Heeren Loo.

Brug tussen praktijk en wetenschap

’s Heeren Loo heeft in ruim 130 jaar veel kennis opgebouwd. In onze expertisecentra verbinden we praktijkkennis van zorgprofessionals, kennis en ervaringen van cliënten en ouders/ verwanten met kennis uit de wetenschappelijke wereld. Het totaal van deze kennis maken we toepasbaar voor de praktijk. Daarmee bieden we cliënten betere zorg en een beter leven.

Kennisketens

Het is belangrijk om kennis op de juiste plek in het zorgteam te krijgen. En omgekeerd moeten kennisvragen uit de praktijk opgepakt worden door wetenschappelijk onderzoekers en ontwikkelaars. Het verkeer tussen praktijk en wetenschap loopt via verschillende schakels en dat geheel noemen we een kennisketen. We hebben zes kennisketens: een kennisketen voor EMB, MVG, NAH, LVB, Jeugd en Ouderen.

In dit animatiefilmpje zie je hoe een kennisketen werkt.