Expertisecentrum Advisium

Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1200 specialisten. Van arts voor verstandelijk gehandicapten, gespecialiseerde tandartsen en gedragswetenschappers tot fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Zij werken allemaal bij het expertisecentrum Advisium. Hierdoor komen alle kennis en kunde bij elkaar. Zo werken we samen aan voortdurende verbetering van de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijk beperking. Niet alleen binnen ’s Heeren Loo, maar in heel Nederland en zelfs daarbuiten.

Diagnose en behandeling

De specialisten onderzoeken mensen met een verstandelijke beperking, stellen diagnoses en behandelen hen. Dit doen zij in onze poliklinieken door het hele land. Zowel bij bestaande als nieuwe cliënten en zo dicht mogelijk bij hen in de buurt. We zijn er voor hen als dat het nodig is, op de achtergrond en ook dichtbij. Ouders en andere verwanten kunnen ook bij ons terecht voor advies.

Welke specialisten werken er?

  • artsen verstandelijk gehandicapten (arts VG), huisartsen, revalidatieartsen, verpleegkundigen
  • gedragskundigen, psychomotorisch therapeuten, muziektherapeuten, speltherapeuten, creatief therapeuten, systeemtherapeuten, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, pedagogen, seksuologen, psychodiagnostisch medewerkers
  • ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten
  • tandartsen, mondhygiënisten
  • maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers.

Kennis ontwikkelen en delen

Hoe zorgen we voor de beste behandeling van mensen met een verstandelijke beperking? Door kennis te ontwikkelen, te verzamelen en te delen; binnen ’s Heeren Loo zelf, maar ook daarbuiten. De collega’s van Advisium Zorgbeleid spelen hier een grote rol in.

Medewerkers van Advisium delen en toetsen hun kennis onderling en met cliëntbegeleiders. Zij zijn ze altijd op zoek naar nieuwe behandelmogelijkheden. Voor cliënten met een speciale zorgvraag legden we de beste behandelwijzen vast in zorgprogramma’s. Zo zijn er naast een basisprogramma ook zorgprogramma's voor mensen met EMB, NAH, MVG, LVB18+ en voor Ouderen en Kind&Jeugd.

Expertisecentra speciale doelgroepen

In onze expertisecentra komen wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en kennis van familie samen. Ouders met vragen over de ondersteuning aan hun kind kunnen er terecht. Maar ook professionals, die op zoek zijn naar de laatste wetenschappelijke kennis of een training. We hebben expertisecentra voor EMB, MVG, LVB, NAH, ouderen, kind & jeugd en zeldzame aandoeningen.

Nieuwe behandelingen en wetenschappelijk onderzoek

De medewerkers van Advisium ontwikkelen werkwijzen, programma's en hulpmiddelen. Er is een afdeling Wetenschappelijk onderzoek en Kennismanagement. Hier leggen we de verbinding tussen praktijk en theorie. Soms werken we samen met academische werkplaatsen verbonden aan universiteiten en hogescholen, kennisplatforms en beroepsorganisaties. Ook volgen we de ontwikkelingen in de digitale wereld op de voet en ontwikkelen we innovaties samen met anderen.

Vraagbaak voor professionals

Huisartsen, medisch specialisten of paramedici kunnen bij ons terecht met vragen over verstandelijke beperkingen.