Trainingen met open inschrijvingen

Wil je één van deze trainingen volgen? Of heb je er andere vragen over? Neem dan contact met ons op via expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

In company

Alle trainingen kunnen ook in company gegeven worden.

Abonnementen

Organisaties kunnen ook abonnementen bij ons afnemen. Dit betekent dat we in overleg combinatiepakketten samenstellen met trainingen, eventueel gecombineerd met onderzoek op locatie.

Bekijk ons aanbod

 • Zelfverwondend, teruggetrokken, repeterend of agressief gedrag komt veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Opvallend is dat begeleiders deze gedragsproblemen vaak ’niet ernstig’ vinden. Zij zien het als iets wat bij de beperking of de persoon hoort. De problemen worden vaak niet vastgelegd in het ondersteuningsplan en er worden dus ook geen afspraken gemaakt om het gedrag te verminderen of voorkomen. Dat is jammer, want ook mensen met EMB hebben recht op een optimale ontwikkeling. En voor die ontwikkeling zijn zij afhankelijk van anderen. Alleen als de mensen om hen heen hun gedrag op waarde weten te schatten, krijgen deze mensen meer regie en daarmee een stem.

  Wat levert het op

  • Je hebt kennis over gedragsproblemen bij mensen met EMB.
  • Je hebt meer zicht op de oorzaken van probleemgedrag bij mensen met EMB.
  • Je weet wat de gevolgen van gedragsproblemen zijn en je kent de achterliggende risicofactoren.
  • Je kunt de Lijst Gedragsproblemen EMB in de praktijk gebruiken om gedragsproblemen te signaleren en in kaart te brengen.
  • Je bent beter in staat ernstige gedragsproblemen bij mensen met EMB te duiden waardoor zij meer eigen regie krijgen.

   Voor wie

   Begeleiders, therapeuten van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Ook ouders zijn welkom. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

   Door wie


   Petra Poppes, GZ-psycholoog en onderzoeker.

   Waar en wanneer


   Nader te bepalen.

   Kosten


   € 245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

   Duur


   Een trainingsdag van circa 6 uur.

   Aanmelden


   Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

   Bekijk oo
   k:

   'Gedragsproblemen in kaart brengen' (bij Trainingen op maat)
   'Gedragsproblemen' (bij Onderzoek)

  • Met multi-sensory storytelling (MSST) krijgen mensen met EMB toegang tot verhalen. MSST is een plezierige activiteit, maar het kan ook de betrokkenheid met de omgeving vergroten of iemand leren een verhaal te herkennen. Het geeft informatie over de voorkeuren (voor bepaalde stimuli) en mogelijkheden (motorisch, sensorisch, cognitief) van de luisteraar en kan de interactie tussen voorlezer en luisteraar bevorderen. MSST is een van de weinige wetenschappelijk onderzochte interventies die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met EMB.


   Wat gaan we doen


   Je vergroot je kennis over MSST bij mensen met EMB. We staan stil bij wetenschappelijke kennis over MSST en de kenmerken van een MSST boek en verduidelijken dit aan de hand van filmmateriaal. Daarna gaan we heel praktisch aan de slag met het maken van een MSST boek voor jouw cliënt of kind dat je de volgende dag meteen kunt gaan gebruiken.

   Wat levert het op

   • Je bent bekend met de meest recente wetenschappelijke kennis over MSST voor mensen met EMB.
   • Je hebt kennis over de verschillende doelen van een MSST boek.
   • Je hebt kennis over de kenmerken van een MSST boek.
   • Je bent in staat om een op maat gemaakt MSST boek te maken.
   • Je weet hoe je een MSST boek het beste kunt voorlezen.
   • Je hebt aan het eind van de training een op maat gemaakt MSST boek voor jouw cliënt of kind.

     Voor wie

     Begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers en ouders van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

     Door wie


     Petra Poppes, GZ-psycholoog
     Suzanne Jansen, psycholoog

     Waar en wanneer

     Nader te bepalen.

     Kosten

     € 245,- inclusief BTW, lunch en certificaat.

     Duur


     Een trainingsdag van circa 6 uur.

     Aanmelden

     Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

    • Ook mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen hebben recht op ondersteuning die aansluit bij hun wensen en behoeften. Maar weten wat iemand nodig heeft begint met communiceren en juist dat is bij deze groep moeilijk. Mensen met EMB communiceren niet op een manier die wij gemakkelijk begrijpen. Hun wensen en behoeften worden pas duidelijk in hun relatie met de belangrijkste mensen in hun omgeving: ouders en professionals. Zij moeten bereid en in staat zijn systematisch, doelgericht én interdisciplinair samen te werken. Dat is de basis van programma Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld door Carla Vlaskamp.


     'Het programma is in september 2015 erkend als bewezen effectieve interventie door de deelcommissie gehandicaptenzorg (Vilans). Uit het rapport van de commissie: ‘Goed uitvoerbaar en werkzaam, gedegen van opzet en stapsgewijs uit te voeren. Een sterk punt is dat de directe medewerkers na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.’

     Wat gaan we doen

     Je leert het programma Perspectief toe te passen in je eigen situatie. Tijdens de eerste en de tweede cursusdag gaan we in op de theorie van het programma. We bespreken de visie en het methodisch handelen aan de hand van een casus. 

     Wat levert het op

      • Je hebt kennis over de visie achter het programma Perspectief'
      • Je bent in staat perspectieven, hoofddoelen en werkdoelen op te stellen en te evalueren.


      Voor wie

      Begeleiders, therapeuten en ouders van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

      Door wie


      Petra Poppes, GZ-psycholoog
      Suzanne Jansen, psycholoog

      Waar en wanneer 

      Nader te bepalen.

      Kosten


      € 495 inclusief BTW, lunch en certificaat.

      Studiebelasting


      2 dagen training, in totaal 12 uur.

      Aanmelden


      Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

      Bekijk ook:


      'Programma Perspectief (ondersteuning bij de implementatie)' (bij Trainingen op maat)
      'Programma Perspectief' (bij Onderzoek.)

      Uitspraken deelnemers training:

      • "Mooie wisselwerking tussen de trainers."
      • "Veel verschillende werkvormen zorgen ervoor dat het iedereen aanspreekt,.
      • "Praktische toepasbare training."
      • "Door de training kwamen we erachter dat we niet altijd dezelfde benadering hanteren. Dat gaat soms om hele kleine dingen. Het is leuk en belangrijk om hierover met elkaar te spreken."
      • Pijn heeft een functie. Het waarschuwt ons voor ziektes of aandoeningen. Pijn op tijd signaleren en beoordelen is dus belangrijk, al was het maar omdat niemand onnodig pijn wil lijden. Dat geldt ook voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Zij kunnen hun pijn vaak niet goed uiten of doen dat op een andere manier dan we gewend zijn. Wat betekent dat voor het signaleren van pijn bij deze mensen? Hoe kunnen we voorkomen dat we signalen van ziektes of aandoeningen bij hen missen?

       Wat gaan we doen

       Je vergroot je kennis over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen en bij mensen met EMB in het bijzonder. We staan stil bij wetenschappelijke kennis over pijn, de richtlijn voor pijnsignalering en instrumenten die pijn meten. Aan de hand van beeldmateriaal en een pijninstrument (POSAID) oefenen we in het signaleren van pijn bij mensen met EMB. We besteden aandacht aan het opstellen van een plan van aanpak om pijn te signaleren bij een van jouw cliënten of bij jouw kind zodat je het geleerde meteen toe kunt passen in jouw praktijk.

       Wat levert het op


       Je bent bekend met de meest recente wetenschappelijke kennis over pijn bij mensen met EMB.

       • Je hebt kennis over de multidisciplinaire richtlijn “Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking”.
       • Je hebt kennis over de verschillende pijninstrumenten.
       • Je kunt pijn bij jouw eigen kind of een cliënt met EMB signaleren.
       • Je kunt een plan van aanpak opstellen om pijn te signaleren bij jouw kind of jouw cliënt.

       Voor wie

       Begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers en ouders van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

       Door wie


       Petra Poppes, GZ-psycholoog
       Suzanne Jansen, psycholoog

       Waar en wanneer

       Nader te bepalen.

       Kosten


       €245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

       Duur


       Een trainingsdag van circa 6 uur.

       Aanmelden


       Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

       Bekijk ook
       Pijn meten bij mensen met EMB’ bij onderzoek.

      • De tijd dat de rol van ouders stopte bij de poort van de instelling ligt gelukkig ver achter ons. Ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen zijn nu dichtbij en betrokken. Zij hebben jarenlang intensief voor hun kind gezorgd en kennen het dus beter dan wie ook. Daarmee zijn ouders een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner voor professionals.

       “Toen mijn zoon uit huis ging, zeiden ze tegen me: ‘je moet loslaten’. Maar waarom? Ik laat mijn andere kinderen ook niet los als ze het huis uitgaan. Als ouder ken je hem het beste. Het gaat niet om loslaten, het gaat om zorg delen. Gedeelde zorg, noem ik het.”

       Wat gaan we doen


       We gaan uitgebreid in op de samenwerking tussen ouders en professionals en welke factoren daarbij een rol spelen. We onderzoeken wat ouders belangrijk vinden in de samenwerking en wanneer je kunt spreken van goede samenwerking. We besteden aandacht aan de manier waarop je samenwerking met ouders in kaart kunt brengen. We verdiepen ons in de uitkomsten van ons onderzoek. Je kunt eigen casuïstiek inbrengen die we vervolgens bespreken.

       Wat levert het op

       • Je weet wat ouders van kinderen en volwassenen met EMB belangrijk vinden in de samenwerking.
       • Je hebt kennis over de factoren die van belang zijn in de samenwerking met ouders van kinderen en volwassenen met EMB.
       • Je bent op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen.

        Voor wie

        Begeleiders en therapeuten van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

        Door wie


        Suzanne Jansen, psycholoog en onderzoeker.

        Waar en wanneer


        Nader te bepalen.

        Kosten


        € 245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

        Studiebelasting


        Een trainingsdag van circa 6 uur.

        Aanmelden


        Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

        Bekijk ook:


        'Tevredenheid van ouders over de samenwerking meten' bij training op maat.
        'Samenwerking met ouders' bij onderzoek.

       • Het sociale netwerk van mensen met ernstige meervoudige beperkingen is klein. Vaak bestaat het alleen uit de ouders, broers en zussen. Dat maakt het netwerk extra betekenisvol. Mensen met EMB hebben vaak een nauwe band met hun ouders. Des te schrijnender is het als een van de ouders of beide ouders wegvallen. Juist dan is het belangrijk om op een vertrouwd iemand terug te kunnen vallen.

        Wat gaan we doen

        We staan uitgebreid stil bij wetenschappelijke kennis over sociale netwerken van mensen met EMB. Aan de hand van werkbladen leer je hoe je het sociale netwerk van mensen met EMB in kaart kunt brengen. Je krijgt handvatten aangereikt om dat netwerk te vergroten door het opstellen van een plan. Dit plan kun je direct toepassen in je eigen praktijk.

        Wat levert het op

        • Je bent bekend met de meest recente wetenschappelijke kennis over sociale netwerken van mensen met EMB.
        • Je weet hoe je het sociale netwerk van mensen met EMB in kaart kunt brengen.
        • Je kent verschillende manieren om het sociale netwerk van mensen met EMB vorm te geven.
        • Je kunt een plan van aanpak opstellen om het sociale netwerk van mensen met EMB te vergroten.

        Voor wie

        Begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers en ouders van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

        Door wie


        Petra Poppes, GZ-psycholoog
        Suzanne Jansen, psycholoog

        Waar en wanneer

        Nader te bepalen.

        Prijs


        €245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

        Duur


        Een trainingsdag van circa 6 uur.

        Aanmelden


        Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

        Bekijk ook:
        Sociale contacten’ bij onderzoek.