Trainingen op maat

We verzorgen ook trainingen op maat. Die passen we helemaal aan aan de wensen en vragen van jouw organisatie. Samen met jou stellen wij de training samen. Wij kunnen de locatie verzorgen, maar het kan ook op een locatie die jij kiest.

Abonnementen

Organisaties kunnen abonnementen bij ons afnemen. Dit betekent dat we in overleg combinatiepakketten samenstellen van trainingen, eventueel gecombineerd met onderzoek op locatie.

Bekijk hieronder onze trainingen op maat:

 • Bij het programma Perspectief horen een aantal vaste onderdelen. De kern van het programma is de diagnostiek. Daarop baseer je het persoonsbeeld van elke cliënt en vervolgens formuleer je de bijbehorende doelen en ga je daar samen aan werken. Wij helpen je daarbij en geven feedback op jullie plannen. Zo weet je zeker dat de basis waarop je voortbouwt goed is en kun je beter bepalen wat haalbaar is. Natuurlijk kun je met je vragen altijd bij ons terecht.

  Wat gaan we doen


  We helpen managers, gedragswetenschappers, begeleiders en therapeuten van organisaties die het programma Perspectief willen invoeren. Wij ondersteunen bij de onderdelen die zij zelf kiezen, bijvoorbeeld het opstellen van een plan om de effectiviteit en kwaliteit van het programma te monitoren, het opstellen van persoonsbeelden en doelen of het vormgeven van interdisciplinaire samenwerking. De ondersteuning kan kortdurend zijn, op specifieke onderdelen, of voor langere tijd bij de hele implementatie. Hoe we het invullen hangt af van de wensen en behoeften van een organisatie. We maken dit aanbod dan ook helemaal op maat.

  Wat levert het op


  Een efficiënte en effectieve implementatie van Programma Perspectief.

  Voor wie


  Organisaties in de zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

  Door wie

  Petra Poppes, GZ-psycholoog
  Suzanne Jansen, Psycholoog
  Annette van der Putten, Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek

  Kosten

  Op aanvraag, afhankelijk van de omvang van de ondersteuning.

  Bekijk ook:

 • Zelfverwondend, teruggetrokken, repeterend of agressief gedrag komt veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Opvallend is dat begeleiders deze gedragsproblemen vaak ’niet ernstig’ vinden. Zij zien het als iets wat bij de beperking of de persoon hoort. De problemen worden vaak niet vastgelegd in het ondersteuningsplan en er worden dus ook geen afspraken gemaakt om het gedrag te verminderen of voorkomen. Dat is jammer, want ook mensen met EMB hebben recht op een optimale ontwikkeling. En voor die ontwikkeling zijn zij afhankelijk van anderen. Alleen als de mensen om hen heen hun gedrag op waarde weten te schatten, krijgen deze mensen meer regie en daarmee een stem.

  Wat gaan we doen


  Tijdens dit traject brengen we de gedragsproblemen binnen jouw organisatie of locatie in kaart aan de hand van de Lijst Gedragsproblemen EMB. In overleg met de organisatie schrijven we samen een onderzoeksplan en dat voeren we uit. Zo krijg je in beeld of probleemgedrag voorkomt, hoe vaak het voorkomt en hoe ernstig de gedragsproblemen ervaren worden. Je krijgt handvatten voor inhoudelijk beleid en adviezen worden gegeven voor het vervolg.

  Wat levert het op

  • De organisatie kent de prevalentie en frequentie van gedragsproblemen binnen de eigen populatie.
  • De organisatie krijgt op maat geschreven advies over het behandelvervolg.

  Voor wie

  Organisaties die zorg bieden aan kinderen, jongeren en/of volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (bijvoorbeeld scholen, kinderdagcentra en woonvoorzieningen).

  Door wie


  Petra Poppes, GZ-psycholoog en onderzoeker

  Waar


  Dit traject voeren we in company uit.

  Kosten


  € 6.000 exclusief BTW voor een traject van 2 tot 3 maanden.

  Bekijk ook
  de training ‘Gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met EMB’ voor begeleiders en therapeuten in ons open aanbod.

  • Ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen hebben jarenlang intensief voor hun kind gezorgd. Zij kennen hun kind beter dan wie ook. Daarmee zijn ouders een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner voor professionals. Hun inbreng is onmisbaar voor goede zorg.

   Wat gaan we doen


   Samen met de organisatie schrijven we een onderzoeksplan en voeren dat uit. We brengen de samenwerking met ouders binnen een organisatie of locatie in kaart aan de hand van de Vragenlijst Ervaringen van Ouders met het Zorgproces (EMB). Dit biedt inzicht in wat ouders van belang vinden in de samenwerking en hoe zij de samenwerking rond hun kind met EMB ervaren. De organisatie ontvangt een schriftelijke weergave van de onderzoeksresultaten en adviezen voor het vervolg.

   Wat levert het op

   • De organisatie weet wat ouders belangrijk vinden in de samenwerking
   • De organisatie weet hoe tevreden ouders zijn over de samenwerking
   • De organisatie krijg op maat geschreven advies over het vervolg.

   Voor wie

   Organisaties die zorg bieden aan kinderen, jongeren en/of volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (bijvoorbeeld scholen, kinderdagcentra en woonvoorzieningen).

   Door wie


   Suzanne Jansen, psycholoog en onderzoeker

   Waar


   Dit traject voeren we in company uit.

   Kosten


   € 6.000 exclusief BTW voor een traject van 2 tot 3 maanden. De duur van het traject stemmen we af op de wensen van de organisatie.

   Bekijk ook
   de training ‘Samenwerking met ouders’ voor begeleiders en therapeuten in ons open aanbod.

   • Ook mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen hebben recht op ondersteuning die aansluit bij hun wensen en behoeften. Die wensen en behoeften worden pas duidelijk in hun relatie met de belangrijkste mensen in hun omgeving: ouders en professionals. Zij moeten op hun beurt bereid en in staat zijn systematisch, doelgericht én interdisciplinair samen te werken. Dat is de basis van Programma Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld door Carla Vlaskamp.

    Het programma is in september 2015 erkend als bewezen effectieve interventie door de deelcommissie gehandicaptenzorg (Vilans). Uit het rapport van de commissie: ‘Goed uitvoerbaar en werkzaam, gedegen van opzet en stapsgewijs uit te voeren. Een sterk punt is dat de directe medewerkers na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.

    Wat gaan we doen


    Je leert hoe je programma Perspectief kunt toepassen en invoeren in je eigen praktijk. We gaan in op de achterliggende theorie, de visie en het methodisch handelen aan de hand van casuïstiek. Ook diagnostiek komt aan de orde. Gedragswetenschappers krijgen na afloop van de eerste dag instrumenten mee waarmee ze kunnen oefenen in het schrijven van een persoonsbeeld. Alle deelnemers schrijven een implementatieplan. Tijdens de tweede dag krijg je feedback op de persoonsbeelden en implementatieplannen. Na een aantal maanden organiseren we een terugkomochtend of -middag om ervaringen te delen en te werken aan verdieping.

    Wat levert het op

    • Je bent bekend met de visie van programma Perspectief.
    • Je kunt diagnostiek uitvoeren volgens de richtlijnen van de methode.
    • Je kunt doelgericht en systematisch werken aan persoonsgerichte ondersteuning van mensen met EMB.
    • Je kunt een implementatieplan schrijven voor jouw locatie.
    • Je kent het proces en de inhoud van een goede implementatie en borging van programma Perspectief en je weet welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.

    Voor wie

    Gedragswetenschappers en teammanagers van een organisatie. Het maximum aantal deelnemers is 15.

    Door wie

    • Petra Poppes, GZ-psycholoog
    • Suzanne Jansen, psycholoog
    • Annette van der Putten, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek

    Kosten

    € 495 inclusief BTW en certificaat. Als wij de locatie verzorgen, zit ook de lunch bij de prijs inbegrepen.

    Duur

    2,5 dag training. In totaal 15 uur.

    Bekijk ook: