Expertisecentrum genetische syndromen

Een verstandelijke beperking én een genetisch syndroom, dat maakt de zorgvraag extra ingewikkeld. Daarom heeft ’s Heeren Loo het expertisecentrum genetische syndromen opgericht. Zodat we de kennis die er is, kunnen aanbieden op een aantal van onze poliklinieken. Een genetisch syndroom kan zich op verschillende manieren bij een persoon uiten. Het kan zowel lichamelijke als psychische klachten geven. Wij luisteren naar jou en helpen je verder.

Polikliniek

Bij onze polikliniek kunnen mensen terecht voor syndroomgericht onderzoek en advies. De professionals van het expertiseteam zijn gespecialiseerd in de deze genetische syndromen:

Multidisciplinair 

Ons team bestaat uit artsen, gedragswetenschappers, logopedisten, SI-therapeuten en een diëtiste. Ook zijn er bij het team wetenschappers aangesloten die onderzoek verrichten op gebied van deze aandoeningen. Zoals Erik Boot bijvoorbeeld, hij deed onderzoek naar Parkinson bij mensen met het 22q11.2 deletie syndroom.

Op 21 november sprak Agnies van Eeghen tijdens een digitale contactdag van de Fragiele X Vereniging. Agnies vertelt over haar werkzaamheden in de polikliniek, de verschillen qua problematiek in leeftijd en bij mannen en vrouwen en haar persoonlijke wens voor de toekomst van deze polikliniek.

Hoe werken wij?

We helpen jou graag verder. Als je je bij ons aanmeldt, maken we eerst een zo compleet mogelijk beeld. Je hebt daarvoor een verwijzing nodig van een arts. Daarna plannen we een consult. Dat kan zijn met een arts, een gedragswetenschapper, een logopediste, een SI-therapeut, en/of een diëtist. Afhankelijk van het syndroom en jouw zorgvraag. Na het consult geven we een behandel- en/of begeleidingsadvies. Soms is er ook aanvullend onderzoek nodig. De arts die jou heeft verwezen krijgt een brief met onze bevindingen en adviezen. Jouw behandelaren krijgen een kopie van de brief. Zo kunnen jullie samen een volgende stap zetten.. 

Kennis en scholing voor professionals

We zijn ook een vraagbaak voor professionals. U kunt met uw inhoudelijke vragen bij ons terecht. Dus bent u huisarts, medisch specialist, gedragswetenschapper, zorgverlener of een andere vorm van hulpverlener? Neem dan contact met ons op. We delen graag onze kennis en op aanvraag kunnen wij ook scholing verzorgen

Contact

Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Inhoudelijke vragen mail je naar syndromenpoli@sheerenloo.nl. Je kunt ook bellen naar het expertisecentrum genetische syndromen. We zijn op werkdagen bereikbaar op 088 – 037 24 00.

Terug naar boven