Wie werken er bij het expertisecentrum genetische syndromen?

Onderzoeker

Cathelijne Linders
Gedragswetenschapper Advisium ‘s Heeren Loo

Supervisor / begeleider / (co)promotor
Erik Boot, arts verstandelijk gehandicapten (Arts VG)