Expertisecentrum Jeugd

We helpen jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand en hun gezinnen verder. Zij kunnen soms nergens anders terecht. We doen dit al jarenlang. De kennis die we daarover opdoen, bundelen we in het expertisecentrum Jeugd. Samen met andere organisaties en kennisinstituten werken we aan innovaties en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Onder andere in onze academische werkplaats Viveon. De ervaringskennis van jeugdigen en gezinnen krijgt hierin ook een plek.

Kennis die er binnen en buiten ’s Heeren Loo is over wat werkt voor en met jeugdigen en hun gezinnen, vertalen we naar de praktijk. Dáár waar de kennis nodig is. Natuurlijk naar de begeleiding van jeugdigen zelf en naar gezinnen in ongeveer 230 gemeenten. Maar bijvoorbeeld ook naar onze poliklinieken, gezinshuizen en observatiecentra. En we benutten deze kennis in onze samenwerking met scholen.

Praktische hulpmiddelen en voor behandeling en begeleiding

Hier vind je hulpmiddelen die je in kunt zetten in de begeleiding en behandeling van jeugd met een beperking.

Meer over het expertisecentrum Jeugd

We helpen jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand en hun gezinnen verder. Zij kunnen soms nergens anders terecht. We doen dit al jarenlang. De kennis die we daarover opdoen, bundelen we in het expertisecentrum Jeugd.

Onze ambitie

 • Waar jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking dromen van een zelfstandig leven met een toekomstperspectief, dromen wij van passende ondersteuning die dat mogelijk maakt.
 • Om jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking perspectief te geven, zetten wij onze kennis en expertise in over de gehele keten. Die zo vroeg, kortdurend en licht als mogelijk is.
 • En waarbij een vertrouwd gezicht houvast biedt, in een zo normaal mogelijke omgeving, dichtbij huis.

Speerpunten

De komende jaren richten we ons op 3 speerpunten:

  • Voor jeugdigen is leren en het ontwikkelen van hun potentiële mogelijkheden cruciaal. Een passende vorm van onderwijs met een optimaal leerklimaat sluit hierop aan. Voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en vaak bijkomende problematiek, is het vaak zoeken naar een passende vorm van onderwijs. Wat werkt wel en wat werkt niet in het leren? 

   De transformatie in de Jeugdzorg koerst op passend onderwijs in een zo normaal als mogelijke leeromgeving. Om dit succesvol te laten zijn, is kennis over leren en specifiek over het leren van jeugdigen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen heel erg belangrijk.

  • Elke jeugdige is uniek. Dat geldt ook voor elk gezin. Daarom is maatwerk nodig in begeleiding en behandeling. Zodat we goed aansluiten bij dat wat jeugdigen en gezinnen van ’s Heeren Loo vragen. Om dit maatwerk effectief te laten zijn, is het belangrijk om gebruik te maken van werkzame elementen.

   De transformatie in de jeugdzorg koerst op het bieden van de juiste ondersteuning dichtbij het gezin. Het expertisecentrum Jeugd wil doen wat werkt. Dat doen we door het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis over deze werkzame elementen. En deze te borgenin de vormen van ondersteuning die geboden worden in en met gezinnen.

  • Er is lange tijd gebrek geweest aan een goede vertaalslag van de resultaten uit effectonderzoek van interventies naar de concrete praktijk. De laatste jaren wordt er, om dat probleem aan te pakken, veel aandacht besteed aan richtlijnontwikkeling. In richtlijnen wordt er per probleemgroep aangegeven welke interventievormen het beste werken volgens wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.Richtlijnen bieden professionals ondersteuning bij de keuze van effectieve interventies voor een bepaald probleem van een cliënt. Bestaande richtlijnen sluiten niet altijd aan bij de doelgroep jeugdigen met een verstandelijke beperking en hun context. Dit geldt zowel voor richtlijnen die voor de zorg aan jeugdigen zijn ontwikkeld. Maar ook voor richtlijnen die zijn ontwikkeld voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. 's Heeren Loo werkt aan de ontwikkeling van passende richtlijnen door gebruik te maken van richtlijnen die al zijn ontwikkeld en specifieke kennis over jeugdigen met een verstandelijke beperking en hun context.

  In deze infographic vind je beknopte informatie over de kennisketen Jeugd.

  Met wie werken we samen?

  Bij ’s Heeren Loo hebben we veel kennis over en ervaring met complexe vraagstukken en hebben we de benodigde kennis op verschillende levensdomeinen. Om de kennis over jeugdigen te vergroten en te verspreiden, werken we samen met veel andere organisaties en voeren we samen wetenschappelijk onderzoek uit in de academische werkplaats Viveon.

  Waar helpen wij jeugd?

  Verwijzen

  Wil je een cliënt verwijzen, dan helpen we je op de pagina voor verwijzers graag verder.

  Waar?

  Wil je weten waar we jeugd begeleiden of behandelen? Vul dan hieronder plaatsnaam of postcode en type locatie in, dan zie je de mogelijkheden bij jou in de buurt.

  Type locatie

  Contact

  Kunnen we je helpen?

  Heb je vragen over het expertisecentrum Jeugd? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mailtje naar ecjeugd@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

  Neem contact op

  Laatste nieuws