Wonen in een gezinshuis van 's Heeren Loo

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Veel kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. In opdracht van het Ministerie van VWS hebben experts uit verschillende organisaties, waaronder 's Heeren Loo, die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. 

Bekijk de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

Vier bouwstenen

Het doel van de kwaliteitscriteria is om aan te geven wat de kenmerken zijn van een goed gezinshuis. Hiervoor zijn veldnormen opgesteld aan de hand van vier bouwstenen:

  • bekwaamheid van de gezinshuisouder
  • leefklimaat in gezinshuizen
  • positie van kinderen en hun ouders
  • organisatie van de zorg.

Samenwerking

De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen zijn in samenwerking gemaakt door Gezinshuis.com (voorzitter), Present 24×7, Driestroom, Jeugdzorg Nederland, Keurmerk Gezinshuizen, ’s Heeren Loo, de Hogeschool Leiden en het Nederlands Jeugdinstituut. Vanuit ’s Heeren Loo waren met name leden van het expertiseteam Gezinshuizen betrokken.

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter

Senior beleidsmedewerker