Expertisecentrum LVB

De groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en steeds complexere vragen groeit. Deze kinderen, jongeren en volwassenen en hun naasten hebben begeleiding en behandeling nodig, die past bij de hun levensfase. Daarnaast kunnen de begeleiding en behandeling wisselen in intensiteit. Een multidisciplinaire aanpak staat voorop.  

Bij ’s Heeren Loo hebben we veel kennis over en ervaring met complexe vraagstukken en over de verschillende levensdomeinen. Om de kennis over LVB te vergroten en te verspreiden, werken we samen met andere organisaties en voeren we samen wetenschappelijk onderzoek uit in drie academische werkplaatsen: Viveon, Sterker Op Eigen Benen en KAJAK.

Meer bekendheid met campagne 'ZieLVB'
Mensen met een licht verstandelijke beperking lopen in de maatschappij vaak tegen onbegrip aan. Dit komt omdat anderen een LVB niet herkennen en niet weten hoe zij deze mensen kunnen helpen. Terwijl 1 op de 17 mensen een LVB heeft. Met de campagne ‘ZieLVB’ willen we hier wat aan doen. 

Praktische hulpmiddelen voor begeleiding en behandeling van mensen met LVB

Deze hulpmiddelen kunnen je helpen bij de begeleiding en behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Uitgelichte onderzoeken

Hoe kunnen we mensen met een licht verstandelijke beperking helpen hun leven steeds verder verbeteren? Daar doen we veel onderzoek naar. Want als we weten wat werkt, dan kunnen we ook doen wat werkt.

Meer over het expertisecentrum LVB

Onze ambitie

We willen professionals die werken met mensen met een LVB in hun kracht zetten door:

 • de begeleiding en behandeling aan mensen met LVB effectiever te maken
 • bestaande kennis te verbinden, ontwikkeling van nieuwe kennis aan te jagen en blijvend te stimuleren.

Speerpunten 

De komende jaren richten we ons op deze 4 speerpunten:

   • We gaan ons zorgprogramma LVB verder ontwikkelen en implementeren. Daarin werken we het continuüm van zorg (levenslang en levensbreed) uit. Net als zorglijnen die het spectrum van licht tot zeer complexe multiproblematiek omvatten. Er ligt al een eerste versie van het zorgprogramma LVB. Deze versie is in 2018 ontwikkeld. Daar zijn onder andere een leerlijn en een interventiebeschrijving voor ons productportfolio uit voort gekomen. Deze eerste versie van het zorgprogramma LVB is aan een grondige doorontwikkeling toe. Dit gaat verder dan het verrijken van het huidige zorgprogramma. 

    Het is ons streven om het continuüm van zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking nog beter te beschrijven. Zodat het zorgprogramma LVB voor de begeleiding en behandeling van alle cliënten met een licht verstandelijke beperking handvatten biedt. Dit gebeurt via zorglijnen. Mensen met een licht verstandelijke beperking worden in hun functioneren sterk beïnvloed door contextuele factoren, levensfase en live-events. 

    Het denken vanuit een continuüm gedachte houdt in dat behandeling en begeleiding wordt uitgewerkt en ingezet vanuit levensloopperspectief. Zorg kan opgeschaald en afgeschaald worden naar gelang de vraag van de cliënt binnen de levensfase en de context voor wat nodig is om in balans te blijven/komen.

   • We maken een toolbox met interventies rond middelengebruik en verslaving. Daarmee willen we begeleiders en behandelaren beter toerusten in het ondersteunen van cliënten die middelen gebruiken en/of verslaafd zijn. De interventies zijn bewezen effectief.

    Professionals hebben regelmatig te maken met gebruik van middelen door cliënten. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meer risico op problemen door alcohol- of drugsgebruik dan leeftijdsgenoten zonder verstandelijke beperking (bron: website Trimbos). Middelengebruik onder mensen met een LVB blijkt al op jonge leeftijd te beginnen. Het gebruik van cannabis komt onder mensen met een verstandelijke beperking met name voor bij personen jonger dan 30 jaar. En oudere cliënten met een LVB gebruiken vaker alcohol.

    Vaak spelen meerdere biologische, psychische en sociaal-maatschappelijke factoren een rol in de ontwikkeling van problematisch middelengebruik en verslaving. Zo hebben mensen met een licht verstandelijke beperking moeite met 'eerst denken, dan doen'. Ze zijn vaak weinig weerbaar en sociaal vaardig en hebben meestal weinig beschermende factoren in hun omgeving. Daarnaast komen een laag zelfbeeld of juist zelfoverschatting, sombere gevoelens en weinig sociale aansluiting veel voor bij deze groep.

   • We ontwikkelen en implementeren een handreiking voor cliënten met een (L)VB én psychische stoornissen.

    De groep cliënten met een verstandelijke beperking (VB) én een psychische stoornis groeit binnen ‘s Heeren Loo. Dit is een trend binnen alle typen zorg van ‘s Heeren Loo; intramuraal, ambulant en poliklinisch. Dit komt door veranderingen in het zorglandschap van de afgelopen jaren. Deze veranderingen zorgen ervoor dat deze groep cliënten met een zorgvraag niet altijd bij de reguliere GGZ terecht kunnen. Zij kloppen dan aan bij de verstandelijk gehandicapten (VG) sector.

    ‘s Heeren Loo is bezig met het zorgaanbod aan te passen aan de behoeftes van cliënten met een VB en een psychische stoornis. Het blijkt dat een eenduidig kader over hoe we kijken naar deze cliëntengroep ontbreekt. Daarvoor ontwikkelen we nu een handreiking.

   • We ontwikkelen een visie op traumasensitief werken. Deze visie vertalen we naar de praktijk van de zorg aan mensen met een LVB.

    Er is veel aandacht de laatste jaren voor trauma en trauma behandeling. Vanuit onderzoek is bekend dat mensen met een LVB een groter risico lopen op het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Het wordt steeds duidelijker hoe invaliderend trauma in het dagelijks functioneren is. Rond de behandeling van trauma wordt al veel ontwikkeld.

    Binnen ’s Heeren Loo verblijft vanuit deze gegevens waarschijnlijk een grote groep cliënten met onbehandeld trauma en daaruit voortkomende problematiek. We sluiten aan bij de nieuwste ontwikkelingen die bewezen effectief zijn voor onze cliënten of veelbelovend zijn vanuit onderzoek. Zo blijven we goede zorg verlenen.

   In deze infographic vind je beknopte informatie over kennisketen LVB.

   Met wie werken we samen?

   Hoe en waar helpen we mensen met LVB?

   Verwijzen

   Wil je een cliënt verwijzen, dan helpen we je op de pagina voor verwijzers graag verder.

   Hoe?

   We helpen mensen met LVB op veel manieren. Bekijk het overzicht met de mogelijkheden van begeleiding en behandeling.

   Waar?

   Wil je weten waar we mensen met LVB begeleiden of behandelen? Vul dan hieronder plaatsnaam of postcode en type locatie in, dan zie je de mogelijkheden bij jou in de buurt.

   Type locatie

   Contact

   Kunnen we je helpen?

   Heb je vragen over het expertisecentrum LVB? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar Expertisecentrum.LVB@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

   Neem contact op

   Laatste nieuws