Kennisketens en zorgprogramma LVB

Het is belangrijk om kennis op de juiste plek in het zorgteam te krijgen. En omgekeerd moeten kennisvragen uit de praktijk opgepakt worden door wetenschappelijk onderzoekers en ontwikkelaars. Het verkeer tussen praktijk en wetenschap loopt via verschillende schakels. Dat geheel noemen we een kennisketen.

De kennis die we zo ontwikkelen hebben we opgenomen in programma's om de zorg voor mensen met LVB te optimaliseren. In deze programma's staan de uitgangspunten voor zorg en begeleiding. Dit zijn het:

    Zo werken kennisketens