Over het expertisecentrum LVB

Er is een groeiende groep mensen met een licht verstandelijke beperking en steeds complexere vragen. Kinderen, jongeren en volwassenen en hun naasten hebben in de verschillende fasen van hun leven andere begeleiding en behandeling nodig. Deze begeleiding en behandeling kan ook nog eens wisselen in intensiteit. Een multidisciplinaire aanpak staat daarbij voorop.

Het expertisecentrum LVB is onderdeel van de kennisketen LVB. We dragen bij aan het herstellen van de balans in functioneren bij mensen met een LVB waardoor er ruimte ontstaat voor eigen regie.

We hebben zes kennisketens: EMB, MVG, NAH, LVB, Jeugd en Ouderen. Wil je weten hoe een kennisketen werkt? Bekijk dan het animatiefilmpje.

Kennis versterken

We zetten professionals die werken met mensen met een LVB in hun kracht door:

 • het effectiever maken van de begeleiding en behandeling aan mensen met een LVB;
 • bestaande kennis verbinden, ontwikkeling van nieuwe kennis aan te jagen en blijvend te stimuleren.

Academische werkplaatsen

Bij ’s Heeren Loo hebben we veel kennis over en ervaring met complexe vraagstukken en hebben we de benodigde kennis op verschillende levensdomeinen. Om de kennis over LVB te vergroten en te verspreiden, werken we samen met veel andere organisaties en voeren we samen wetenschappelijk onderzoek uit in drie academische werkplaatsen: Viveon, Sterker Op Eigen Benen en KAJAK.

Speerpunten

De komende jaren richten we ons op deze 4 speerpunten:

 • We gaan ons zorgprogramma LVB verder ontwikkelen en implementeren. Daarin werken we het continuüm van zorg (levenslang en levensbreed) uit. En ook zorglijnen die het spectrum van lichte tot zeer complexe multiproblematiek omvatten. Er ligt al een eerste versie van het zorgprogramma LVB. Deze versie is in 2018 ontwikkeld. Daar is onder andere een leerlijn uit voortgekomen. En een interventiebeschrijving voor ons productportfolio. Deze eerste versie van het zorgprogramma LVB is aan een grondige doorontwikkeling toe. Dit gaat verder dan het verrijken van het huidige zorgprogramma. Het is ons streven om het continuüm van zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking nog beter te beschrijven. Zodat het zorgprogramma LVB voor de begeleiding en behandeling van alle cliënten met een licht verstandelijke beperking handvatten biedt. Dit gebeurt via zorglijnen. Mensen met een licht verstandelijke beperking worden in hun functioneren sterk beïnvloed door contextuele factoren, levensfase en live-events. Het denken vanuit een continuüm gedachte houdt in dat behandeling en begeleiding uitgewerkt en ingezet wordt vanuit levensloopperspectief. Zorg kan opgeschaald en afgeschaald worden naar gelang de vraag van de cliënt binnen de levensfase en de context voor wat nodig is om in balans te blijven/komen.

 • We maken een toolbox met interventies op het gebied van middelengebruik en verslaving. Daarmee willen we begeleiders en behandelaren beter toerusten in het ondersteunen van cliënten die middelen gebruiken en/of verslaafd zijn. De interventies zijn bewezen effectief.

  Professionals hebben regelmatig te maken met gebruik van middelen door cliënten. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meer risico op problemen door alcohol- of drugsgebruik dan leeftijdsgenoten zonder verstandelijke beperking (bron: website Trimbos). Middelengebruik onder mensen met een LVB blijkt al op jonge leeftijd te beginnen. Het gebruik van cannabis komt onder mensen met een verstandelijke beperking met name voor bij personen jonger dan 30 jaar. En oudere cliënten met een LVB gebruiken vaker alcohol.

  Vaak spelen meerdere biologische, psychische en sociaal-maatschappelijke factoren een rol in de ontwikkeling van problematisch middelengebruik en verslaving. Zo hebben mensen met een licht verstandelijke beperking moeite met 'eerst denken, dan doen'. Ze zijn vaak weinig weerbaar en sociaal vaardig en hebben meestal weinig beschermende factoren in hun omgeving. Daarnaast komen een laag zelfbeeld of juist zelfoverschatting, sombere gevoelens en weinig sociale aansluiting veel voor bij deze groep.

 • We ontwikkelen en implementeren een handreiking voor cliënten met een (L)VB én psychische stoornissen.

  De groep cliënten met een verstandelijke beperking (VB) én een psychische stoornis groeit binnen ‘s Heeren Loo. Dit is een trend binnen alle typen zorg die ‘s Heeren Loo biedt; intramuraal, ambulant en poliklinisch. Dit komt door veranderingen in het zorglandschap van de afgelopen jaren. Deze veranderingen zorgen ervoor dat cliënten met een verstandelijke beperking, psychische problemen en een zorgvraag niet altijd meer bij de reguliere GGZ terecht kunnen. Daarom komen ze terecht bij de verstandelijk gehandicapten (VG) sector.

  ‘s Heeren Loo is bezig het zorgaanbod aan te passen aan de behoeftes van cliënten met een VB en een psychische stoornis. Het blijkt dat een eenduidig kader over hoe we kijken naar deze cliëntengroep ontbreekt. Daarvoor ontwikkelen we nu een handreiking.

 • We ontwikkelen een visie op traumasensitief werken. Deze visie vertalen we naar de praktijk van de zorg aan mensen met een LVB.

  Er is veel aandacht de laatste jaren voor trauma en trauma behandeling. Vanuit onderzoek is bekend dat mensen met een LVB groter risico lopen op het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Het wordt steeds duidelijker hoe invaliderend trauma in het dagelijks functioneren is. Rond de behandeling van trauma wordt al veel ontwikkeld.

  Binnen ’s Heeren Loo verblijft vanuit deze gegevens waarschijnlijk een grote groep cliënten met onbehandeld trauma en daaruit voortkomende problematiek. We sluiten aan bij de nieuwste ontwikkelingen die bewezen effectief zijn voor onze cliënten of veelbelovend zijn vanuit onderzoek. Zo blijven we goede zorg verlenen.

Kennisketen LVB

In deze infographic vind je alle informatie over ons bij elkaar.

Medewerkers expertisecentrum LVB

Katrien Pouls

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Anneleen Klarenbeek

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter

Senior beleidsmedewerker

Jeanine Mulder

Manager Advisium

Contact

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over het expertisecentrum LVB? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar Expertisecentrum.LVB@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.