Webinar LVB
Samen werken aan relaties met jongeren en volwassenen met een LVB

Het is voor begeleiders een dagelijkse zoektocht om de juiste benadering te vinden voor jongeren en volwassen met een LVB. Hoe geef je de sturing die ze nodig hebben? En hoe geef je ze tegelijkertijd de regie over hun eigen leven om zelf verantwoorde keuzes te maken? Hoe bouw je vertrouwen op in elkaar? Deze vragen bespraken we in ons webinar op 16 november. Je kunt het webinar nu terugkijken!

Webinar terugkijken

Dit webinar is een initiatief van Viveon, de academische werkplaats van ’s Heeren Loo en Vrije Universiteit Amsterdam.

Vragen en antwoorden

Aan de hand van casuïstiek en wetenschappelijke inzichten geven we jou handvatten voor je dagelijkse praktijk. Wat hebben mensen met LVB van jou nodig? En wat heb jij nodig om er op een goede manier te zijn voor mensen met LVB? Aan tafel zaten naast een begeleider en ervaringsdeskundige LVB, ook experts. Via de chat was er ruimte om vragen te stellen. 

Bekijk hier de kijkervragen die we tijdens de uitzending niet konden behandelen.

Achtergrondinformatie

  • Driehoekskunde laat zien hoe je kunt samenwerken in de driehoek van cliënt, familieleden en professional. Het is een visie en methodiek om die visie toe te passen. 
  • Als begeleider heb je dagelijks of minder frequent contact met je cliënt. Die relatie tussen een begeleider en een cliënt en eventueel zijn naasten wordt ook wel een zorgrelatie genoemd. Een goede zorgrelatie heeft veel invloed op de (ervaren) kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de cliënt.
  • Familie betrekken bij de zorg. Waar let je op?
 • Twee overzichtelijke schema’s van bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. De schema’s zijn opgesteld vanuit het perspectief van professionals en vanuit het perspectief van ouders. 

  • Artikel Visser, K. Van Vliet, C. (2021) Geweldloos verzet in de residentiele setting-een aanpassing voor jeugdigen met een LVB. LVB Onderzoek & Praktijk, 19 (1): 6-14.
  • Video Geweldloos verzet 
  • Video Hoe krijg je als begeleider beter zicht op de omgang van een cliënt met moeilijk en uitdagend gedrag? Wat heeft invloed op het onderlinge contact? En wat is de rol van de gedragskundige? CCE-consulent en GZ-psycholoog Arno Willems gebruikt dansen als metafoor.
 • In deze handreiking staan de uitgangspunten van een goed pedagogisch klimaat, en hoe daar concreet vorm en inhoud aan gegeven kan worden door de begeleiders. Deze handreiking is bedoeld voor gedragsdeskundigen en beleidsmakers. Begeleiders kunnen deze handreiking gebruiken om te reflecteren op hun eigen handelen.

 • In deze handreiking staat beschreven wat van belang is binnen de werkrelatie en het concretiseert hoe je je handelen vorm kunt geven bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het bijbehorende reflectiemiddel kan helpen om bij jezelf heel concreet na te gaan waarin je de aansluiting hebt gevonden en op welke punten je het kunt verbeteren.

 • De Lijst Gedragsproblemen-(Z)EVMB maakt het mogelijk snel inzicht te krijgen in hoe vaak bepaald gedrag voorkomt en hoe ernstig dat wordt gevonden. Er is ook een handige vergelijkingstool voor  gedragswetenschappers ontwikkeld. Deze vergelijkingstool maakt het mogelijk door verschillende mensen ingevulde lijsten met elkaar te vergelijken.

 • Mensen met een LVB hebben behoefte aan een houding en manier van communiceren die zijn aangepast aan de kenmerken die bij hun beperking horen. Deze praktische tool biedt handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en geeft links naar verdieping.

 • De SIVT is een hulpmiddel waarmee je sociaal conflictgedrag bij kinderen en jongeren diagnosticeert. De test is inmiddels online beschikbaar, binnen ’s Heeren Loo ook via BergOp. SIVT is ook geschikt voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en wordt momenteel doorontwikkeld door Viveon voor volwassenen.

 • Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen cliënt en begeleider. Dat is de kern van ‘Dit vind ik ervan!’, een erkend cliëntervaringsinstrument in de langdurige zorg. Het doel: zorgen dat cliënten de ruimte hebben om hun wensen, dromen en verlangens te onderzoeken, op een manier die bij hen past. Daar hoort bij dat begeleiders doorlopend met hen in gesprek blijven. Alleen dan kunnen ze immers de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk aanpassen aan de ervaringen van cliënten. Ontdek meer over 'Dit vind ik ervan!'

Trainingen

 • De manier waarop jij in elkaar zit, bepaalt voor een belangrijk deel hoe je functioneert en hoe jij handelt ten opzichte van cliënten. Deze training geeft je inzicht in jezelf én in de factoren die van invloed zijn op jouw gedrag en dus de interactie tussen jou en de cliënt. Vervolgens krijg je handvatten om jouw begeleiding en relatie met cliënten te optimaliseren. 

 • Zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking hebben specifieke vakkennis en professionele vaardigheden nodig. Maar dat is zeker niet het enige. Het is ook essentieel dat zij hun persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen inzetten om daadwerkelijk in contact te komen met hun cliënten. In die afstemming, interactie en verbinding ontstaat menslievende zorg, waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan.

 • Als mantelzorger, vrijwilliger of begeleider heb je 1 ding met elkaar gemeen: je wilt het beste voor je cliënt. Een goede samenwerking is daarom belangrijk. 

  Bekijk de cursus.

 • Oplossingsgericht werken in de hulpverlening geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen in plaats van op problemen en creëert een positief toekomstperspectief voor de cliënt.

 • Bij mensen met een licht verstandelijke beperking is motiverende gespreksvoering een goed middel om autonome motivatie voor gedragsverandering op te roepen en te versterken. Deze training is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen die functioneren op zwakbegaafd niveau die: a) verslaafd zijn aan genotsmiddelen, gamen of internetten; of b) door het overmatig gebruik (misbruik) hiervan in de problemen komen. 

 • Voortbouwend op onderzoek naar de effectieve methode CONTACT, is de Hoge Kwaliteit Communicatie (HKC) interventie ontwikkeld. Dit is een training voor ouders, begeleiders en leerkrachten van personen met aangeboren beperkingen in zien én horen. Het bestaat uit een diagnostisch interventie model. Dit model bestaat uit vijf stappen:

  1. Vraagverheldering
  2. Analyse van de interactie en communicatie tussen de cliënt en zijn communicatiepartners
  3. Vaststelling van interventiedoelen
  4. Implementatie van de interventie
  5. Evaluatie

  Tijdens de vierde fase zijn er twee scholingsbijeenkomsten en vijf coachingsgesprekken waarbij video-interactie-begeleiding wordt toegepast. Voor de werkzaamheid van de methodiek is wetenschappelijk onderzoeksbewijs.

Boeken

 • Egberts, C. (2012) Driehoekskunde. Samenwerken in de driehoek cliënt, familie en begeleider'. Uitgeverij Agiel
 • Beer de, Y. (2016). Deel IV Communiceren en samenwerken met mensen met een licht verstandelijke beperking in 'Kompas licht verstandelijke beperking Definitie, aspecten en ondersteuning' Uitgeverij SWP, Amsterdam.
 • Roeden, J., & Bannink, F. (2007) Handboek Oplossingsgericht werken met licht verstandelijke beperkte cliënten. Harcourt Publishers
 • Claessens, J. D’Hondt, R. (2019) Praktijkboek Motiverende Gespreksvoering, 1e druk, Ekklesia
 • Ruig de, S., Dam van, L. (2020) Circulaire zorg Van JIM-aanpak naar een nieuwe kijk op jeugdhulpverlening. Boom uitgevers Amsterdam

Contact

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over het webinar? Stuur dan een mail naar webinars@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op