Expertisecentrum NAH

We ontwikkelen bij ’s Heeren Loo steeds meer kennis over mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Per jaar krijgen meer dan 100.000 mensen NAH. En mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben ook vaak (verborgen) NAH. De aandacht voor deze problematiek neemt toe. Wij helpen met de vragen en dilemma’s uit de praktijk. Dat doen we met alle kennis en kunde die we hebben en die is uitgebreid door de fusie met De Noorderbrug. Samen ondersteunen we ruim 1.200 mensen met NAH, waarvan zo’n 900 intramuraal en 300 extramuraal (cijfers 2019).

We weten dus al veel over de rol van het systeem en multidisciplinair werken met bijvoorbeeld medici, paramedici en gedragswetenschappers. Kennis die we graag verrijken en uitwisselen. Zo zijn we ook betrokken bij het samenwerkingsverband Hersenz en de kennisinfrastructuur NAH van het ministerie VWS.

Praktische hulpmiddelen voor behandeling en begeleiding

Hier vind je praktische hulpmiddelen voor behandeling en begeleiding van mensen met NAH.

Uitgelicht onderzoek

Hoe zorgen we ervoor dat het leven voor mensen met NAH steeds beter wordt? Daar doen we onderzoek naar. Want als we weten wat werkt, kun je ook doen wat werkt

Meer kennis over de cliënt met hersenletsel dankzij bestaande data

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maken ongeveer 10% uit van alle mensen die zorg krijgen in de gehandicaptensector. Zij hebben andere wen...

Lees meer

Over het expertisecentrum NAH

Onze ambitie

Het expertisecentrum NAH draagt ertoe bij dat cliënten met NAH bij ’s Heeren Loo een hogere kwaliteit van leven ervaren door NAH specifieke ondersteuning die gefundeerd is op state of the art kennis. Dit doet we door wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor professionals en naasten, door een onderbouwde methodiek als fundament van NAH zorg te ontwikkelen en door het neerzetten van een sterke en sluitende NAH keten, zowel intern als extern. Tegelijk is het expertisecentrum een belangrijke intermediair voor de vertaling van kennisvragen uit de praktijk naar initiatieven tot of voorstellen voor onderzoek.

Speerpunten

We willen de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten binnen en buiten ’s Heeren Loo verbeteren. Dit doen we door:  

 • Het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis over:

  Mild hersenletsel en de gevolgen ervan

  Door de kennis over mild hersentrauma te vergroten, draagt het expertisecentrum NAH bij aan het (tijdig) signaleren en op de juiste wijze begeleiden en/of behandelen van mensen met een mild hersentrauma.

  Ouder worden en NAH

  We willen de kennis vergroten over ouder worden met NAH vergroten en de kennis over de toenemende kans op het oplopen van NAH bij het ouder worden. Dit draagt bij aan het (tijdig) signaleren en op de juiste wijze begeleiden en/of behandelen van ouder wordende cliënten. Dit doen we in nauwe samenwerking met het expertisecentrum Ouderen.

  Kinderen en NAH

  We verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden kennis over kinderen met NAH. Daarmee draagt het expertisecentrum NAH bij aan de best passende zorg voor kinderen met NAH binnen onze dienstverlening, zoals gezinsbehandeling, kinderdagcentra, gezinshuizen en observatie- & behandelgroepen.

  Diagnostiek en NAH

  Door de kennis over diagnostiek en NAH te vergroten, draagt het expertisecentrum bij aan vroegtijdige en kwalitatief goede signalering en beeldvorming van NAH. Dit geeft handvatten voor begeleiding en behandeling van mensen met NAH binnen en buiten ’s Heeren Loo.

 • Mensen met NAH die intramurale ondersteuning krijgen bij ‘s Heeren Loo verschillen in cognitief, lichamelijk en sociaal-emotioneel functioneren. Bij de dagelijkse zorg gebruiken we elementen uit meerdere methodieken en werkwijzen, zoals Triple C, CGW, Perspectief, Hooi op je Vork en Foutloos leren. Door een constructieve en consistente ondersteuning (chronische revalidatie) zien we dat cliënten met NAH zich verder ontwikkelen. In deze aanpak lijkt een gemene deler te zitten. We willen deze gemene deler onderzoeken en vastleggen in beleid. Zodat dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg aan mensen met NAH en hun naasten. En aan mooi werk van de professionals, omdat zij doen wat werkt!

 • Het intramurale behandelprogramma NAH helpt ons om cliënten met NAH die bij ’s Heeren Loo wonen (en werken) op een passende en effectieve wijze te behandelen. Met het huidige extramurale behandelprogramma van Hersenz kunnen mensen met NAH die ‘uitbehandeld’ zijn zich op een aantal thema’s (bv. geheugen, emotie) verder ontwikkelen. ’s Heeren Loo ontwikkelt samen met Hersenz en een aantal andere zorgaanbieders een behandelprogramma dat passend en effectief is in de intramurale zorg onder de titel ‘Hersenz Wonen’.

In deze infographic vind je alle informatie over de kennisketen NAH bij elkaar.

Met wie werken we samen?

Hoe en waar helpen we mensen met NAH?

Verwijzen

Wil je een cliënt verwijzen, dan helpen we je op de pagina voor verwijzers graag verder.

Hoe?

We helpen mensen met NAH op veel manieren. Bekijk het overzicht met de mogelijkheden van begeleiding en behandeling.

Waar?

Wil je weten waar we mensen met NAH begeleiden of behandelen? Vul dan hieronder plaatsnaam of postcode en type locatie in, dan zie je de mogelijkheden bij jou in de buurt.

Type locatie

Contact

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over het expertisecentrum NAH? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mailtje naar expertisecentrum.nah@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op

Laatste nieuws