Signaleringslijst NAH

Om goede zorg te bieden aan mensen met NAH is het signaleren van de aanwezigheid van NAH cruciaal. Er zijn vanuit de beroepsgroepen, kennisinstituten en -netwerken en sectoren instrumenten beschikbaar om NAH te signaleren. Door het expertisecentrum en landelijk platform NAH van 's Heeren Loo is er op basis van bestaande signaleringslijsten een eenduidige lijst ontwikkeld die je kunt gebruiken.

Bekijk de signaleringslijst.