Tools om dementie bij (Z)EV(M)B vast te stellen

Mensen met een verstandelijke beperking worden ouder. Het gevolg daarvan is dat dementie bij deze groep vaker voorkomt. Vooral bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen - of (Z)EV(M)B - was het vaststellen van dementie moeilijk. Kennis en praktische handvatten waren nauwelijks beschikbaar.

Bewegingswetenschapper Maureen Wissing deed praktijkgericht onderzoek naar het belang van de diagnose dementie en de observeerbare symptomen bij mensen met (Z)EV(M)B. ’s Heeren Loo ondersteunde dit onderzoek door data aan te leveren van cliënten, en deskundigen in te zetten voor focusgroepen, observaties en het afnemen van interviews.

Het onderzoek leverde kennismodules en een diagnostisch hulpmiddel op. In de kennismodules kunnen begeleiders en naasten leren wat de subtiele signalen van dementie zijn. En een gedragskundige of psychodiagnostisch medewerker kan de veranderingen in kaart brengen met het diagnostisch hulpmiddel.

Meer informatie over de kennismodules, het diagnostisch hulpmiddel en het proefschrift
.