Afbouw onvrijwillige zorg met het multidisciplinair expertiseteam (MDET)
Een effectieve methode voor het afbouwen van onvrijwillige zorg in de verstandelijk gehandicaptensector

We willen elke dag de best mogelijke zorg voor onze cliënten. Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Daar zijn we bij ’s Heeren Loo al een aantal jaren hard mee bezig. ’s Heeren Loo past daarom geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en als er echt geen alternatieven zijn. Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. 

Lees meer over onze visie op onvrijwillige zorg.

Herkennen en afbouwen onvrijwillige zorg met MDET

MDET is een methode waarbij een expertiseteam, samengesteld uit professionals van de eigen organisatie samenwerkt met zorgteams aan het herkennen en verminderen van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is breed gedefinieerd en daardoor zeer divers: het betreft alle vormen van zorg waar de cliënt niet mee instemt en raakt aan meerdere aspecten van de zorgorganisatie (cliëntniveau, teamniveau, organisatieniveau). De aanleiding voor het toepassen van onvrijwillige zorg is ook vaak divers. De kracht van de methode ligt in het multidisciplinaire karakter van het expertiseteam, want wetenschappelijke en praktische kennis vanuit verschillende disciplines wordt hier gebundeld.

De samenwerking van het expertiseteam met de zorgteams van de woningen en het voortdurend zoeken naar consensus over het stap-voor-stap afbouwen van onvrijwillige zorg maakt de methode succesvol. Uit het promotieonderzoek van Baukje Schippers blijkt dat de inzet van een Multidisciplinair Expertise Team (MDET) in organisaties kan bijdragen aan een versnelde en hoger percentage van afbouw van onvrijwillige zorg.

Wet zorg en dwang

De werkwijze van MDET sluit aan bij het stappenplan volgens de Wet Zorg en Dwang, het vervangt echter het stappenplan niet. Het stappenplan van de WZD moet altijd gevolgd worden bij onvrijwillige zorg. Multidisciplinaire overleggen die in het kader van de methode MDET plaatsvinden kunnen gezien worden als overleg met ‘deskundige van een andere discipline’ of als overleg met ‘deskundige die niet bij de zorg betrokken is’, zoals vereist.

We hebben een brochure gemaakt over de methode Multidisciplinair Expertiseteam (MDET). Samen met de factsheet kan het zorgteams helpen om samen met cliënten en verwanten onvrijwillige zorg af te bouwen.

    Meer weten?

    De methode MDET is tot stand gekomen door de samenwerking in de academische werkplaats ’s Heeren Loo – Vrije Universiteit Amsterdam. Wil je meer weten over werken met het Multidisciplinair Expertiseteam? Neem dan contact op met Esther Bisschops. Esther Bisschops doet ook onderzoek naar MDET.

    Esther Bisschops

    Gedragswetenschapper