Thema's

De zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking gaat bij ons verder dan de dagelijkse ondersteuning, begeleiding en behandeling. Het maakt niet uit of je jezelf, je kind of een ander familielid hulp krijgt. De zorg raakt veel levensthema's, zoals cultuurverschillen, seksualiteit of het einde van het leven.

LVB

#1opde17 Nederlanders heeft een lichte verstandelijke beperking. Zoals Ranjith. Maar meestal zie je het niet. Daardoor krijgen ze niet altijd de hulp ...

Lees verder

Onvrijwillige zorg

’s Heeren Loo past geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en als er echt geen alternatieven zijn.

Lees verder

Balans in Beeld

Begeleiden van jongeren met LVB: uitdagen zonder overvragen of ondervragen

Lees verder

Beautiful Me!

Beautiful Me! geeft je inzicht in de dagelijkse moeilijkheden van de LVB-jongeren. Ook geven ze je een beeld van deze mooie mensen.

Lees verder

Communicatie met cliënten

Soms is horen, of begrijpen of spreken van taal niet zo vanzelfsprekend. Doordat je misschien minder goed hoort of omdat je woorden en zinnen minder g...

Lees verder

Crisisopvang

Als er echt geen andere mogelijkheden zijn, kan iemand tijdelijk bij ’s Heeren Loo wonen.

Lees verder

Geestelijke verzorging

Zingeving is de basis van ons bestaan. We kunnen niet zonder betekenis leven.

Lees verder

Hechting

Bekijk het webinar over hechting en download het therapieboekje 'De boom met de korte wortels'.

Lees verder

Mediawijsheid

Social media zijn leuk en handig. Samen met je begeleiders, ouders en familie maken we je mediawijs.

Lees verder

Medisch generalistische zorg

Hoe organiseren en garanderen we nu en in de toekomst medische zorg aan mensen met een beperking en kwetsbare ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben?

Lees verder

Mondzorg: instructies voor goede mondzorg

Goede mondzorg is heel belangrijk. Zeker bij mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking.

Lees verder

Palliatieve zorg

’s Heeren Loo zet zich in voor de best mogelijke zorg in de laatste levensfase voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking.

Lees verder

Seksualiteit

Seksualiteit hoort bij het leven. Ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking. We begeleiden bij het ontwikkelen van gezonde seksualiteitsbelev...

Lees verder

Zorgdomotica

Zorgdomotica is de inzet van technische hulpmiddelen in een huiselijke omgeving. Deze hulpmiddelen hebben als doel het vergroten van de veiligheid en ...

Lees verder

Zorgprogramma's

Wij willen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve en complexe zorgvraag optimaliseren. Daarom hebben we zorgprogramma’s...

Lees verder