Effectstudie Balans in Beeld
Een reflectietool om de relatie begeleider-cliënt LVB te versterken

Het gedrag van begeleiders speelt een belangrijke rol bij het ontstaan of voortduren van gedragsproblemen bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Reflectie door begeleiders is een bevorderende factor binnen de zorgrelatie en daarmee een belangrijk onderdeel in het professioneel handelen om de aansluiting bij de cliënten goed vorm te kunnen (blijven) geven. Om reflectie bij begeleiders te bevorderen is Balans in Beeld (Rot, 2013) ontwikkeld. Balans in Beeld richt zich op de kern van de zorg: namelijk de interactie binnen de professionele werkrelatie tussen begeleider en cliënt.

Over het onderzoek

Het onderzoek toetst kleinschalig of er indicaties zijn voor een effect van Balans in Beeld. Aan de hand van de bevindingen wordt bepaald of en op welke wijze een onderzoek op grotere schaal zal worden ontworpen en uitgevoerd.

Het onderzoek vindt plaats bij negen koppels van begeleider en cliënt met een LVB uit drie zorggebieden: residentiele gehandicaptenzorg, semi-residentiele gehandicaptenzorg en ambulante gehandicaptenzorg.

Alle begeleiders van personen met een LVB zoals ouders, verwanten, leerkrachten, en professionals binnen zorgorganisaties (van ambulant tot residentieel) kunnen profiteren van de uitkomsten van dit onderzoek en daarmee de kwaliteit van de ondersteuning/hulpverlening verbeteren.

Status: lopend onderzoek

Een onderzoek vanuit Viveon, Academische werkplaats ’s Heeren Loo – Vrije Universiteit Amsterdam.

Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. Carlo Schuengel, Hoogleraar Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam

Edithe Rot

Gedragswetenschapper

Samenwerkende partijen

LVB: licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 75. Ze kunnen veel, maar vinden het soms moeilijk om dingen te begrijpen. Sommigen maken moeilijk contact met anderen. Bovendien hebben ze het vaak lastig op school, op het werk of thuis. Sommige mensen met een licht verstandelijke beperking hebben leerproblemen, gedragsproblemen of een psychische aandoening.

Lees meer over LVB