Overige informatie over Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

ANBI informatie 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek heeft de ANBI-status. Dit betekent dat donateurs hun giften aan de stichting kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over donaties en erfenissen die wij ontvangen. Die komen dus volledig ten goede aan het werk van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek. 

Doelstelling (statutair) 

De stichting heeft ten doel het (doen) verrichten, verlenen van medewerking aan, ondersteunen, bevorderen, stimuleren, en financieren van wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de zorg en de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking, in het bijzonder voor mensen die zorg en/of steun ontvangen van de statutair te gemeente Amersfoort gevestigde stichting: Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, alsmede datgene te doen dat dienstbaar is aan het realiseren van de hierboven genoemde doelstelling.

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek is de Stichting 's Heeren Loo Zorggroep. De bestuurstaken worden uitgevoerd door de raad van bestuur van de 's Heeren Loo Zorggroep. Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn diensten aan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en heeft geen personeel in dienst. 

Andere gegevens 

Bezoekadres
Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort

Postadres
Postbus 647
3800 AP Amersfoort 

Overige gegevens

Van Lanschot Bankiers IBAN NL88FVLB260998273
Kamer van Koophandel Utrecht: 41189518
RSIN: 009571784
ANBI-formulier Belastingdienst