Onderzoek passende zorg voor mensen met LVB
en psychische problemen bij de huisarts

Het doel van het promotieonderzoek van Katrien Pouls is het verbeteren van de huisartsenzorg aan mensen met een LVB en psychische problemen.

Over het onderzoek

Katrien heeft het eerste deel van haar promotieonderzoek afgerond. Met een zogenoemde ‘scoping review’ bracht zij in kaart wat er in de literatuur staat over de huisartsenzorg voor deze patiëntengroep. Ook deed zij twee retrospectieve database-onderzoeken.
In routinematig verzamelde data van landelijke huisartsen en gespecialiseerde GGZ keek ze naar de verschillen in psychische diagnose en geleverde zorg aan mensen met en zonder een LVB. De resultaten van deze twee studies zijn gepubliceerd. 

In het tweede deel van het promotietraject gaat Katrien in gesprek met patiënten, huisartsen en POHs GGZ. Zij gaat hen vragen naar de ervaringen, behoeften, en de mogelijkheden om de psychische zorg voor mensen met een LVB bij de huisarts te verbeteren. Inmiddels zijn de interviews met patiënten afgerond en staan de focusgroepen met huisartsen en POHs GGZ gepland. De definitieve resultaten worden in het najaar verwacht.

De resultaten van dit promotieonderzoek geven ons inzicht in de zorgvragen van mensen met een LVB en psychische problemen in de huisartsenpraktijk, en in de ervaringen, behoeften en mogelijkheden tot verbetering. Het uiteindelijke doel is om kwetsbare patiënten met LVB en psychische zorg zo snel mogelijk de meest passende zorg te geven als ze aankloppen bij de huisarts.

Status:
lopend onderzoek

Onderzoeker

Katrien Pouls
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Samen met prof. dr. Geraline Leusink, prof. Dr. Pim Assendelft, Dr. Monique Koks-Leensen en Dr. Mathilde Mastebroek.

Samenwerkende partijen

LVB: licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 75. Ze kunnen veel, maar vinden het soms moeilijk om dingen te begrijpen. Sommigen maken moeilijk contact met anderen. Bovendien hebben ze het vaak lastig op school, op het werk of thuis. Sommige mensen met een licht verstandelijke beperking hebben leerproblemen, gedragsproblemen of een psychische aandoening.

Lees meer over LVB