Onderzoek PTSS bij mensen met LVB
Screening, diagnostiek en behandeling

Een posttraumatisch stressstoornis (PTSS) wordt bij mensen met een licht verstandelijke beperking vaak niet herkend. Dat terwijl zij een verhoogde kans hebben op traumatisering en PTSS. Je kunt dus spreken van onderdiagnostiek op het gebied van PTSS bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Betere en snellere herkenning van PTSS is nodig om te komen tot goede behandeling.

Een PTSS-screener kan helpen om deze onderdiagnostiek tegen te gaan. Hiermee kun je PTSS-symptomen veel sneller en beter signaleren. Je kunt dan beter besluiten of verdiepende diagnostiek nodig is om te komen tot een goede behandeling. Echter, er is nog geen PTSS-screener voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij komt dat steeds meer studies laten zien dat EMDR een succesvolle behandeling is voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een (intensieve) EMDR-behandeling bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Over het onderzoek

Anne Versluis doet promotieonderzoek naar zowel het sneller en beter herkennen van PTSS als naar de effectiviteit van EMDR bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Anne werkt als GZ-psycholoog bij het Expertisecentrum MVG en werkt daarnaast als EMDR-Practitioner voor ’s Heeren Loo. Het promotieonderzoek bestaat uit vier studies.

In de eerste studie ontwikkelt ze een PTSS-screener voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Deze screener onderzoekt ze vervolgens op bruikbaarheid, voorspellende waarde en verschillende psychometrische kenmerken.

In de tweede studie onderzoekt ze de psychometrische kenmerken van DITS-LVB-volwassenen, een diagnostisch instrument voor het diagnosticeren van PTSS.

In de derde studie onderzoekt Anne de effectiviteit van een intensieve EMDR-therapie met roterende therapeuten voor volwassenen met PTSS, een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Tot slot doet ze in de vierde studie onderzoek naar de verwachtingen en ervaringen van cliënten en therapeuten op de intensieve EMDR met roterende therapeuten.

Status: lopend onderzoek

Samenwerkende partijen

LVB: licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 75. Ze kunnen veel, maar vinden het soms moeilijk om dingen te begrijpen. Sommigen maken moeilijk contact met anderen. Bovendien hebben ze het vaak lastig op school, op het werk of thuis. Sommige mensen met een licht verstandelijke beperking hebben leerproblemen, gedragsproblemen of een psychische aandoening.

Lees meer over LVB