Geestelijke verzorging

Zingeving is de basis van ons bestaan. We kunnen niet zonder betekenis leven. En als ons leven wordt verstoord door ziekte, lijden of dood, dan zoeken we houvast. Geestelijk verzorgers spelen een belangrijke rol bij zingevingsvragen van mensen met een verstandelijke beperking binnen en buiten ’s Heeren Loo.

Het leven, vieren, gedenken en bevragen

Bij ’s Heeren Loo werken geestelijk verzorgers die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij begrijpen de cliënt dus goed als het gaat over onderwerpen als leven, ziekte en geloof.

Voor cliënten en familie

Geestelijk verzorgers helpen bij vragen over het leven, de zingeving en het geloof. Wij zijn er voor iedereen: cliënten, hun familie, wettelijk vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers. Cliënten kunnen terecht voor onder meer (levensbeschouwelijke) onderwerpen. En bij moeilijke keuzes rondom ethische kwesties, ziekte of overlijden. De geestelijk verzorger is beschikbaar voor cliënten van alle religies en gezindten.

Veel voorkomende vragen aan de geestelijk verzorger

Vragen aan de geestelijk verzorger gaan vaak over:

  • Liefde en vriendschap
  • Pijn en verdriet
  • Rouwen en de dood
  • Keuzes maken
  • Verwachtingen en teleurstellingen
  • Geloof en hoop
  • Het organiseren van kerkdiensten en vieringen

Verhalenboek

Wat is een goed leven? Over deze vraag zijn de geestelijk verzorgers van ’s Heeren Loo dagelijks in gesprek met cliënten, hun naasten en medewerkers. We hebben een verhalenboek gemaakt over hun werk. Als je de interviews en verhalen leest, krijg je een beeld van het werk van de geestelijk verzorgers.

Verhalenboek Geestelijke Verzorging

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig wat wij als geestelijk verzorgers voor jou of een naaste kunnen betekenen? Als je wilt, lopen we een tijdje samen op. We begeleiden cliënten, familie en zorgprofessionals. Samen zorgen we voor een goed leven.