Onvrijwillige zorg: goede zorg met zoveel mogelijk vrijheidWe willen elke dag de best mogelijke zorg voor onze cliënten. Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Daar zijn we bij ’s Heeren Loo al een aantal jaren hard mee bezig. ’s Heeren Loo past daarom geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en als er echt geen alternatieven zijn. Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. Deze wet helpt cliënten, verwanten en zorgprofessionals bij het geven van goede zorg met zoveel mogelijk vrijheid.

Beleidsnotitie Wet zorg en dwang

Samen zoeken

Voor goede zorg zoeken we steeds naar een balans tussen zorg op maat, bescherming, vrijheid, veiligheid en ontwikkeling. Deze zoektocht komt nooit ten einde. Want alles blijft veranderen. Zoals de ontwikkeling en omgeving van een cliënt of de samenstelling van het team. Het is dus van belang dat we hierover met elkaar in gesprek blijven. Dat doen we samen met cliënten, verwanten en zorgprofessionals. De hele driehoek dus. 

Kennis delen 

Goede zorg met zoveel mogelijk vrijheid vinden we belangrijk. Dat kunnen we als ’s Heeren Loo niet alleen en de kennis die we erover hebben, delen we ook graag. Zoals de resultaten van het Onderzoek Baukje Schippers bijvoorbeeld. Ook hebben we een handige communicatiemiddelen gemaakt. Die delen we graag ter inspiratie.

Meer weten? 

Heb je vragen over de Wet zorg en dwang? En hoe we daar bij ’s Heeren Loo mee omgaan? Neem dan contact met ons op. Dan kan via wzd@sheerenloo.nl