Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking

Goede zorg in de laatste levensfase is heel belangrijk. Lichamelijk, psychosociaal en spiritueel. ’s Heeren Loo zet zich in voor de best mogelijke palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. In een sfeer van rust, vertrouwen en geborgenheid. We hebben daarbij niet alleen oog voor de patiënt zelf, maar ook voor de mensen rond de cliënt.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. We voorkomen en verlichten hun lijden door vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (Definitie WHO – Wereldgezondheidsorganisatie)

Speciale kennis en vaardigheden

Palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking vraagt meer van begeleiders. Het is vaak moeilijker om pijn en ziekte te herkennen, dan bij mensen zonder verstandelijke beperking en/of andere beperking. Onderwerpen als rouwverwerking en gesprekken over de dood vragen extra inzet van de begeleider. Contacten met de familie hebben meer aandacht nodig. Of de familie nu dichtbij de cliënt staat, of verder weg.

Signaleringsset palliatieve zorg

Met subsidie van ZonMw namen we een signaleringsset in gebruik in zes werkgebieden van ’s Heeren Loo. Met deze set kunnen begeleiders en andere zorgprofessionals klachten en verschijnselen van cliënten in de laatste levensfase beter signaleren. Om ze vervolgens te bespreken. Hierdoor staan begeleiders steviger in hun schoenen in contact met artsen en (wijk)verpleegkundigen. Dat is vooral nuttig als de begeleider denkt dat er iets niet pluis is. Met behulp van de signaleringsset kan de begeleider de klachten en het welzijn van de cliënt omschrijven voor zorgverleners.

In elk werkgebied zijn een of twee opgeleide zorgconsulenten actief. Deze zorgconsulenten ondersteunen zorgprofessionals bij palliatieve zorg.

Volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg

In principe volgen we de werkwijze van het kwaliteitskader palliatieve zorg en de tips en aanbevelingen van Agora over de palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. ’s Heeren Loo heeft meegewerkt aan een workshop van Agora over dit onderwerp.

In ontwikkeling: e-learning

Iedere cliënt heeft recht op de beste mogelijke palliatieve zorg. Dat kan alleen als al onze medewerkers voldoende kennis hebben. Daarom ontwikkelen we momenteel een e-learning-module over palliatieve zorg. Deze behandelt zowel de lichamelijke, psychische als de spirituele aspecten.

Samenwerking binnen Netwerk palliatieve zorg

In elke regio werkt ’s Heeren Loo samen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg. Zo’n netwerk is een samenwerkingsverband van regionale zorgaanbieders om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. We delen kennis en ervaring en werken samen.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over paliatieve zorg. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op