Zo lang mogelijk in eigen omgeving

De ontwikkelingsachterstand van mensen met een verstandelijke beperking legt vaak druk op henzelf en hun omgeving. Het zijn mensen die een groter risico lopen dan anderen om vast te lopen in de samenleving. Maar met de juiste ondersteuning staat hen een mooie toekomst te wachten, waarin ze regie over hun eigen leven hebben en eigen keuzes kunnen maken.

's Heeren Loo Zorggroep heeft jarenlange ervaring en expertise in de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wij zien de transities als kans om er samen met gemeenten voor te zorgen dat kinderen met een verstandelijke beperking zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER