Veranderingen in de zorg

Sinds 1 januari 2015 zijn er nieuwe wetten en regels voor de zorg. Daarmee moet de zorg beter én goedkoper worden. De bedoeling is dat door nieuwe wetten en regels:

  • cliënten vaker en langer in hun eigen omgeving kunnen wonen;
  • iedereen kan meedoen aan de samenleving;
  • en dat familie en vrijwilligers meer gaan helpen (participatiesamenleving).
 

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u terecht op de site www.regelhulp.nl. U kunt ook bellen naar onze medewerkers van Klantcontact: 0800 3 55 55 55.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER