Familieparticipatie

In de zorg van 's Heeren Loo is de dialoog met cliënten, familie en professionals altijd leidend. Door betrokkenheid en samenwerking ontstaat goede, warme en haalbare zorg. Een ieder in deze driehoek heeft hierbij zijn eigen rol, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Wij weten niet wat de oplossing is of hoe het moet, maar samen kiezen we wat passend is.

Lees meer over hoe wij familieparticipatie zien als manier om te werken met minder regels en meer vanuit gedeelde waarden. En hoe dit zich - in de 125 jaar dat 's Heeren Loo Zorggroep bestaat - ontwikkelde van ‘zorgen voor' naar eigen regie en participatie.

Hoe werkt familieparticipatie in de praktijk?

Een jaar lang besteedde 's Heeren Loo extra aandacht aan familieparticipatie. Zo organiseerden wij ondermeer een vakcongres en brachten wij het magazine ‘Samenwerken is de grootste schat' uit. Ook verzamelden wij verhalen over wat samenwerking met cliënten en hun familie oplevert in de praktijk. Deze treft u hieronder.

Spanning in de driehoek bij echtscheidingen Als een kind een beperking heeft, krijgen ouders vaker dan gemiddeld te maken met een echtscheiding. Volgens Chiel Egberts, grondlegger van de...
Hij wordt geboren in Duitsland, verhuist naar Nederland en komt na veel omzwervingen terecht in Monster. Als bewoner van Het Westerhonk, een locatie van 's Heeren Loo voor mensen met een...
Je kiest elkaar niet, maar je hoort bij elkaar. Je vindt elkaar niet altijd aardig, maar je bent met elkaar verbonden. Je wilt soms even wegvluchten, maar het is toch fijn als iedereen er is. Dat...
Marianne werd in 1947 in Voorburg geboren als derde meisje van het gezin De Waardt. Een prachtige gezonde baby. Een paar weken na de geboorte ging het mis. Marianne zag geel. Te geel. Ze leed aan...
Hij is al 30 jaar actief binnen ’s Heeren Loo en is met veel plezier voorzitter van de Regio Cliëntenraad Midden-Nederland. Ook is hij lid van de Centrale Cliëntenraad. Bert van Dijk (1943) legt...
Jacob (35) leeft nu weer het leven dat zijn ouders voor hem wensen. Zonder fixatiemiddelen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar nu de focus niet meer op zijn probleemgedrag ligt, ziet iedereen...
We hebben een discussiemiddag. Met ouders en brussen van zorgintensieve kinderen. ‘Ik wil graag gezien worden,’ zegt de jongedame naast me. Ze is een brus. Een brus die altijd keihard haar...
Zo aan het begin van een nieuw jaar heb ik altijd even de neiging om terug te blikken. En dat we dit jaar ons 125-jarig jubileum vieren, geeft hier nog extra aanleiding toe. Als ik...
"Allemaal dienen we hetzelfde doel: de cliënt tot zijn recht laten komen. Toch is samenwerking tussen ouders en cliëntbegeleiders moeilijk. Hoe je ouders en medewerkers elkaar beter laat...
‘Ik heb er wel eens aan gedacht om haar van de trap te duwen, zo klaar was ik ermee.’ ‘Ik heb hem in gedachten wel eens in de tuin gezet, midden in de winter, met de deur op slot.’ ‘Soms zou...
Toont 1 - 10 van 32 resultaten.
Artikelen per pagina 10
van 4