Leven met autisme

Dit is Stijn. Hij heeft autisme en een licht verstandelijke beperking. Hij woont sinds kort op kamers. Helemaal zelfstandig wonen lukt niet. Gelukkig krijgt hij goede begeleiding. Ook zijn vader en moeder komen vaak langs om te helpen. Zo wordt hij steeds zelfstandiger.

Als Stijn ’s morgens opstaat, kijkt hij op het planbord. Daarop staat precies wat hij die dag gaat doen. Douchen, aankleden en eten. En daarna naar het werk.

Stijn werkt in het magazijn van een bedrijf. Dat gaat goed. Elke week komt Marianne langs om te praten over hoe het gaat. Zij is jobcoach. Stijn vindt werken leuk.

De moeder van Stijn komt regelmatig bij hem thuis. Ze helpt hem met koken en afwassen. Of ze ruimt de kamer op. Dan heeft Stijn weer overzicht.

Drie keer in de week praat Stijn met Sonja. Zij helpt Stijn als hij niet zo lekker in zijn vel zit. En als hij het overzicht niet meer heeft. Na het gesprek zit zijn hoofd niet meer zo vol.

Stijn slaapt slecht. Dat komt door zijn autisme. Hij is onderzocht bij de Slaappoli van ’s Heeren Loo in Wekerom. Elke avond slikt hij nu een melatoninepilletje. Het slapen gaat beter.

Stijn is vaak angstig en verdrietig. Ook vindt hij het lastig om met andere mensen om te gaan. Daarom gaat hij elke week naar therapie. Dat is vlakbij. Stijn leert steeds meer.

Wat is autisme?

Autisme is een ander woord voor autisme spectrum stoornis (ASS). Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en het gaat niet meer weg. Autisme heeft gevolgen voor het dagelijkse leven, met wonen, leren, werken, vrije tijd en relaties. Autisme is voor iedereen anders. Sommige mensen met autisme zijn erg in zichzelf gekeerd. Anderen zoeken actief contact.

Wat is autisme (ASS – Autisme Spectrum Stoornis)

Tegenwoordig spreken we alleen nog over Autisme Spectrum Stoornis. Hieronder vallen ook de vroegere diagnoses PPD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme.

Leven met autisme

Welke hulp heb je vaak nodig bij autisme en een verstandelijke beperking?

Zo zelfstandig mogelijk wonen en werken

Het is fijn als je zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Bij ’s Heeren Loo geven we je de ondersteuning die nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, leren, werken en dagbesteding. Ook kun je bij ons terecht voor dagbehandeling, naschoolse opvang en therapie.

Dagstructuur

Je hebt autisme, daarom verwerk je de informatie die via jouw zintuigen binnenkomt anders. Je ziet de wereld veel meer in losse deeltjes dan anderen. Het kost je moeite om te begrijpen wat er gebeurt of wat er wordt bedoeld. Je hebt daardoor meer behoefte aan structuur en duidelijkheid. Een vaste dagstructuur helpt. Want dat zorgt voor meer rust in je hoofd. En het zorgt ervoor dat je op tijd opstaat, je aankleedt en naar school of je werk gaat.

De begeleiders van ’s Heeren Loo helpen jou daarbij. We komen op afgesproken tijden langs. We vinden het belangrijk dat je steeds meer zelf kan. Ook leren we je om beter om te gaan met onverwachte situaties. Want je kunt niet alles plannen in het leven.

Meer over begeleid zelfstandig wonen.

Goed slapen

Goed slapen kan lastig zijn als je hoofd vol zit met informatie, die je niet kunt verwerken. Want dat zorgt voor onrust en spanning. Ook angst kan een rol spelen. Heb jij slaapproblemen? Dan kan de Slaappoli in Wekerom jou helpen. Deze poli heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en bijvoorbeeld autisme.

Meer over de Slaappoli.

Lekker in je vel zitten

Heb je autisme, dan ben je gevoelig voor prikkels. Ook heb je waarschijnlijk vaker dwanggedachten. En misschien ben angstig, boos of depressief. Je kunnen ook langer blijven hangen in een stemming. Een (ambulante) begeleider van ’s Heeren Loo helpt je door te praten en samen oplossingen te bedenken. Heb je meer hulp nodig? Dan kan de begeleider jou doorverwijzen naar een therapeut van ’s Heeren Loo. We geven ook trainingen, zoals ‘Minder vaak uit de bocht’ en de Agressie Regulatie Training (ART).

Meer over Diagnose & Behandeling.

Omgaan met anderen

Omdat je autisme hebt, vind je het waarschijnlijk moeilijk om te begrijpen wat een ander denkt en voelt. Je hebt moeite met contact maken en omgaan met anderen. Daardoor heb je een grotere kans om in een isolement te raken. Samen met een (ambulante) begeleider werk je aan jouw sociale contacten. Ook kun je hiervoor terecht bij een therapeut van ’s Heeren Loo.

Begeleiding voor ouders

Omgaan met een kind met autisme is niet altijd gemakkelijk. Ouders kunnen bij ’s Heeren Loo terecht voor advies, ondersteuning en begeleiding. We werken onder meer volgens de methodiek ‘Geef me de 5’, ontwikkeld door autisme-deskundige Colette de Bruin.

Hoe kan ’s Heeren Loo helpen?

Autisme is niet te genezen. Mensen met autisme hebben levenslang hulp nodig op alle onderdelen van het leven: onderwijs, werk, wonen, in relaties en vrije tijd. Ze hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Dat vraagt om specialistische deskundigheid. Binnen 's Heeren Loo en ons expertisecentrum Advisium is veel kennis over autisme. Alleen al bij Advisium werken in totaal zo’n 800 artsen, therapeuten en andere specialisten.

Onderzoek en behandeling

Elke behandeling start met onderzoek. Zo weten we hoe we het beste kunnen helpen. Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouders/verzorgers. En natuurlijk met uw kind zelf. Op basis van dit onderzoek bepalen we welke behandeling en begeleiding uw kind nodig heeft. We hebben diverse behandelprogramma’s, therapieën en trainingen. Eventueel ook voor ouders, broers en zussen.

Thuis wonen of bij ’s Heeren Loo

Veel mensen met autisme blijven thuis wonen. Maar ze zijn ook welkom in een van de vele woonvoorzieningen van ’s Heeren Loo. Ook deeltijdzorg is mogelijk: zoals logeerweken of naschoolse dagbehandeling.

Kennis vergroten en kennis delen

Het behandelen en begeleiden van mensen met autisme (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking) vraagt om specialistische kennis.

We zorgen voor die kennis via:

  • Scholing
    We vinden het belangrijk dat begeleiders de kennis hebben om mensen met autisme goed te begeleiden. Daarom geven we regelmatig scholing over autisme. Het gaat hierbij om klinische lessen en soms ook om vervolgmodules.

  • Kenniskring Autisme
    In de Kenniskring Autisme buigen 15 collega’s zich over vragen rond autisme. Zoals Brain Blocks, een methodisch hulpmiddel dat helpt om te praten over autisme met mensen die autisme hebben. Ook is de kenniskring betrokken bij de doorontwikkeling van een leerlijn over autisme voor zorgprofessionals. Dit gebeurt in samenwerking met de afdeling Talentontwikkeling.

  • Academische werkplaats autisme
    Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme een uitdaging zijn. Hoe verbeteren we de participatie gedurende het hele leven? Die vraag staat centraal in de Academische Werkplaats Samen Doen!, waaraan zorgprofessionals van ’s Heeren Loo deelnemen.

Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met universiteiten en academische ziekenhuizen voeren we wetenschappelijk onderzoek uit. Zoals het onderzoek ‘Melatoninespiegels van moeders en kinderen met en zonder stoornissen in het autistisch spectrum’ van Wiebe Braam.

Hoe kunnen we je helpen? Heb je hulp nodig voor je kind of familielid met autisme? En wil je de beste zorg en ondersteuning?

Neem contact op voor meer informatie.