Autisme

Ruim één op de honderd Nederlanders heeft een vorm van autisme. Autisme kan diep ingrijpen in het leven van een kind en in dat van het hele gezin. 's Heeren Loo heeft veel kennis en kunde om kind en gezin, maar ook volwassen mensen met autisme en hun omgeving meer in balans te krijgen.

Wat is autisme?

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Mensen met autisme verwerken informatie die binnenkomt via de zintuigen op een andere manier. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of wat er bedoeld wordt. Het is voor hen lastig te begrijpen wat de ander denkt en voelt. Het gevolg is dat mensen met autisme moeite hebben met communicatie en de sociale omgang met andere mensen. Ook de fantasie en de verbeelding ontwikkelen zich anders: mensen met autisme kunnen vaak weinig onderscheid maken tussen fantasie en verbeelding. Dat kan onlogische angsten bij kinderen tot gevolg hebben. Als iets anders loopt dan vooraf verwacht, is het vaak heel lastig om daarmee om te gaan, als je autisme hebt.

Veel mensen met autisme hebben een extreme interesse in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld dinosaurussen. Ze reageren vaak op een starre manier. Dat kan zich uiten in stereotype gedrag (zoals het voortdurend heen en weer bewegen of handen wringen), het steeds herhalen van bepaalde handelingen en het dwangmatig vasthouden aan bepaalde gedachten. Autisme uit zich echter bij ieder persoon anders. Sommige mensen met autisme zijn vooral in zichzelf gekeerd en anderen zoeken juist heel actief contact, maar doen dit op een manier die bij anderen ‘vreemd' overkomt.

Hoe kan 's Heeren Loo helpen?

Autisme is niet te genezen. Mensen met autisme hebben levenslang behoefte aan hulp op alle onderdelen van het leven: onderwijs, werk, wonen, in relaties en vrije tijd. Ze hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid.

Binnen 's Heeren Loo en ons expertisecentrum Advisium is veel kennis aanwezig over autisme. Elke behandeling start met onderzoek. Zo weten we hoe we het beste kunnen helpen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers en - als de cliënt oud genoeg is - de cliënt zelf. 's Heeren Loo biedt verschillende behandelprogramma's, therapieën en trainingen voor cliënten en eventueel ook voor ouders, broers en zussen. Cliënten kunnen thuis blijven wonen en zijn welkom in een van de vele woonvoorzieningen van 's Heeren Loo. Ook deeltijdzorg is mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van logeerweken of naschoolse dagbehandeling. 's Heeren Loo vindt het belangrijk dat ouders en verwanten betrokken blijven.

Een concreet voorbeeld van de ondersteuning van 's Heeren Loo voor mensen met autisme is het Papageno Huis. Dit huis is speciaal voor (jong) volwassenen met autisme die begeleid op kamers willen wonen en/of dagbesteding willen volgen of werkervaring willen opdoen.

Zie verder ook: www.autisme.nl; www.hersenstichting.nlwww.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/autisme; www.balansdigitaal.nl.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER