Doofblindheid

Je veilig voelen en contact durven maken met de wereld om je heen, ook als je erg slecht ziet en hoort. Daar helpen we mensen met een verstandelijke beperking graag bij. Door steeds heel dichtbij te zijn ontdekken we samen stap voor de stap de omgeving. Zo leert uw familielid deze te begrijpen, raakt hij vertrouwd en gaat hij nieuwe dingen leren. Daarmee starten we een ontwikkeling waardoor het leven van uw kind, broer of zus fijner en leuker wordt.

Wat is doofblindheid

Bij doofblindheid kunnen mensen zowel slecht zien als slecht horen. Dat wil niet zeggen dat zij helemaal niets zien of horen. Want er is al sprake van doofblindheid als er:

  • gehoorverlies is van 35 dB of meer aan het beste oor;
  • een gezichtscherpte is van minder dan 30% is;
  • en/of een gezichtsveld van minder dan 30 graden.

Doofblindheid komt bij mensen met een verstandelijke beperking tien keer vaker voor dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Daarnaast kunnen zij nadelige gevolgen van slecht zien en horen moeilijker opvangen door hun verstandelijke beperking. Dit belemmert hun ontwikkeling. Hierdoor worden hun verstandelijke vermogens vaak te laag ingeschat. Als zij de juiste begeleiding krijgen blijkt bij één op de twintig doofblinde cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg zelfs niets mis te zijn met hun verstandelijke vermogens.

Wordt deze problematiek niet herkend en begrepen? Dan is er een grote kans op isolement en emotionele problemen. Met probleemgedrag als gevolg.

Hoe kunnen wij u helpen

U wilt dat uw familielid zich goed ontwikkelt. En u wilt dat uw kind, broer of zus een prettig leven heeft en zelf keuzes kan maken. Daar helpen wij graag bij. Want door de ernstige beperkingen in horen en zien kost dit veel inspanning van uw familielid zelf en van zijn omgeving.

"Het is mooi om te zien hoe mijn broer Syaard zich ontwikkeld heeft. Vroeger sliep hij heel veel en bestond zijn leven uit zijn schommelbak en een tafeltje. Omdat hij doof en blind is, was zijn wereld heel klein. Door speciale begeleiding wordt zijn wereld groter. Hij speelt met zijn knuffels en gaat al voelend zelf op onderzoek uit. Ook lacht hij vaker en ziet hij er goed uit. Syaard heeft allerlei materialen die naar een activiteit verwijzen. Hij begrijpt zijn omgeving en weet dat hij anderen dingen kan vertellen. "Als hij wil slapen laat hij dat weten door een begeleider mee te nemen naar zijn la met materialen en zijn slaapknuffel te pakken. Zwemmen vind hij geweldig. Aanvankelijk moest hij erg wennen. Inmiddels gaat hij met begeleiding in het grote bad. Hij heeft een zwemvest aan, speelt met water, verkent de ruimte en laat zich drijven. Hij voelt zich letterlijk als een vis in het water. Een begeleider blijft altijd dichtbij, zodat hij zich veilig voelt."

Dhr van der Veen, broer van Syaard in Monster.

Onze visie

In onze begeleiding gaan we er vanuit dat een doofblinde cliënt, net als ieder ander zoveel mogelijk regie over zijn leven wil voeren en zelf keuzes wil maken. Alleen als iemand zich veilig voelt, zal hij zich kunnen ontwikkelen. De relatie tussen begeleider en cliënt is de basis voor deze veiligheid.

Speciale zorg: interventieprogramma Contact

We werken in de woningen voor doofblinde cliënten met de principes uit het interventieprogramma Contact (M. Janssen, RUG). In dit programma is dichtbij zijn de sleutel. Via luchtverplaatsing (blazen of wapperen), trillingen en aanraken, laten we weten dat we er onvoorwaardelijk zijn voor de cliënt en maken we persoonlijk contact. Kunnen cliënten nog wel wat zien of horen, dan maken we daar natuurlijk ook gebruik van.

Met tast, geur, voorwerpen en (vierhanden)gebaren leren cliënten hun omgeving kennen.  Waardoor zij vertrouwd raken met dagelijkse handelingen en gebeurtenissen. Pas dan kunnen zij over deze situaties communiceren en zich veilig genoeg voelen om de wereld te ontdekken.

Luisteren naar doofblinde cliënten doen we door te kijken naar gedrag. Communiceren doen we via tast en beweging. Zo kunnen we toch in gesprek. "Luister" je goed naar een cliënt? Dan stelt hij bijna altijd een vraag. Op deze vraag reageren we met bevestiging, antwoord geven door aan te raken, aandacht te geven, emoties te delen of de cliënt te stimuleren om zelfstandig te handelen.

Het leren luisteren, doen we samen met een coach, met scholing en video-interactiebegeleiding. Begeleiders volgen regelmatig ervaringslessen om zich bewust te blijven van hoe het is om niets te horen en niets te zien. Lees meer over dit interventieprogramma.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten over doofblindheid en de behandeling of begeleiding? Neem dan contact op met een van onze ervaren medewerkers via 0800-3 55 55 55. Of stel hier uw vraag. Lees ook de ervaringen met een bezoek aan een van onze woningen voor doofblinde cliënten.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER