Leven met doofblindheid en een verstandelijke beperking

Dit is Syaard . Hij is doof en blind en heeft een verstandelijke beperking. Daardoor is zijn wereld klein en is hij afhankelijk van anderen. Syaard woont in een speciale woning van ’s Heeren Loo. Hij krijgt begeleiding die is afgestemd op zijn dubbele zintuiglijke beperking. Dat is belangrijk voor Syaard.

De begeleider is altijd dichtbij. Samen ontdekken ze de omgeving. Dat voelt vertrouwd. Meer over beschermd wonen.

Syaard leert ook nieuwe dingen. Zoals zwemmen. Daardoor kan hij zich ontwikkelen. Meer over communiceren.

Een goed dag- en nachtritme is belangrijk voor Syaard. De begeleiders betrekken hem daarom bij alle dagelijkse dingen.

Als Syaard wil slapen, dan neemt hij de begeleider mee naar een lade waarin de slaapknuffel ligt. Zo maakt hij duidelijk wat hij wil.

Wat is doofblindheid?

Mensen met doofblindheid kunnen slecht zien en slecht horen. Zij moeten extra hun best doen om nog iets te horen en te zien, als dat nog lukt. Bovendien zijn ze meer afhankelijk van voelen, ruiken en proeven. De mensen om hen heen zijn zich daar vaak niet zo van bewust; zij zijn gewend te praten en te laten zien. Dat maakt het leven knap ingewikkeld. Qua communicatie, informatie vergaren en mobiliteit. Vooral als je ook een verstandelijke beperking hebt. Het kost mensen met doofblindheid extra energie om zich te oriënteren en om te communiceren. Dit belemmert hun ontwikkeling. Hierdoor worden hun verstandelijke vermogens vaak te laag ingeschat. Echter, zij kunnen zich ontwikkelen als de wereld dichtbij hen wordt gebracht. Want hun wereld is zo groot als hun handen kunnen reiken. Echter, omdat elke persoon anders is, vraagt dit om aandacht op maat.

Er is al sprake van doofblindheid als:

  • er een gehoorverlies is van 35 dB of meer aan het beste oor
  • (bij mensen met een verstandelijke beperking is dit 25 dB of meer)
  • de gezichtsscherpte minder is dan 30% is, en/of je een gezichtsveld hebt van minder dan 30 graden.
     

Leven met doofblindheid en een verstandelijke beperking

Wat heb je vaak nodig bij doofblindheid?

Een veilige en prettige woonomgeving

Inhoud volgt..

Intensieve begeleiding

Voor mensen met doofblindheid is het belangrijk dat de begeleider dichtbij is. Dat ze voelen wat je bedoelt. Het elkaar aanraken en spreken met het hele lichaam is belangrijk.

Van belang is om het onderscheid tussen de intensieve begeleiding van EMB cliënten en doofblinde cliënten te onderscheiden. Dit verschil zit voornamelijk in tactiele benadering; laten voelen wat je bedoelt en dat je als begeleider beschikbaar bent. Daarom moet je ook dichtbij de client met doofblindheid zijn, elkaar aanraken en spreken met je hele lichaam. Tactiel Bevestigen dat de doofblinde persoon wordt opgemerkt enz.  

Goede hulpmiddelen

Inhoud volgt..

Meedoen

Inhoud volgt...

Hoe kan ’s Heeren Loo helpen?

Als je niet kunt zien én niet kunt horen, maakt dit je wereld heel klein. Je wilt dat jouw familielid zich toch goed ontwikkelt. En dat je kind, broer of zus een prettig leven heeft en zelf keuzes kan maken. Daar helpen wij graag bij. Onze begeleiders vinden het, net als jij, belangrijk dat mensen zoveel mogelijk de regie over hun leven voeren en zelf keuzes maken. Alleen als iemand zich veilig voelt, kan hij zich ontwikkelen. De relatie tussen begeleider en cliënt vormt de basis voor deze veiligheid.

De juiste behandeling voor goede ontwikkeling

Doofblindheid belemmert de ontwikkeling, ook bij mensen zonder verstandelijke beperking. Dat kan leiden tot isolement, emotionele problemen en probleemgedrag. Belangrijk dus dat zij de juiste behandeling krijgen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bij 1 op de 20 doofblinde cliënten niets mis is met hun verstandelijke vermogens.

Alleen met specifieke kennis is het mogelijk om te achterhalen of er sprake is van een dubbele zintuiglijke beperking. Kan iemand slecht of helemaal niet horen en zien? Dan moeten andere zintuigen worden ingezet om elkaar iets duidelijk te kunnen maken. Vooral de tast is voor mensen een belangrijke zintuig om zich informatie eigen te maken en zich te kunnen oriënteren.

Speciale woningen voor doofblinde mensen

We hebben speciale woningen voor mensen met een verstandelijke beperking die slechthorend of slechtziend zijn, of beide. De mensen wonen hier in een veilige omgeving waarin ze zich makkelijk kunnen oriënteren  

en in een goede sfeer. Ze krijgen begeleiding door speciaal hiervoor opgeleide medewerkers en veel 1-op-1-contact. De communicatie is aangepast op de cliënt. Denk aan communicatie met tast, geur, voorwerpentaal en (vierhanden)gebaar. We kijken goed naar de (lichaams)taal van de cliënt en motiveren hen om te communiceren. Wij vinden het belangrijk dat iedere bewoner zich kan ontwikkelen. Dat hun leefwereld groter wordt en dat zij prettig leven. Onze begeleiders werken nauw samen met het Expertiseteam Doofblindheid. Hieraan zijn verbonden: een SI-oefentherapeut, een logopedist, een arts verstandelijk gehandicapten (AVG), een gedragswetenschapper en een communicatiecoach doofblind. Deze communicatiecoach ondersteunt begeleiders en andere betrokkenen in het contact met mensen met doofblindheid.

Behandeling en begeleiding van specialisten

Bij ’s Heeren Loo kun je vertrouwen op de deskundige ondersteuning van de juiste specialisten. Bij Advisium, het expertisecentrum van ’s Heeren Loo, werken in totaal zo’n 800 artsen, therapeuten en andere specialisten, zoals logopedisten en totale-communicatiedeskundigen. En bijvoorbeeld ook een communicatiecoach doofblind. Zij werken volgens de nieuwste bewezen methoden en inzichten. Ze werken samen met externe deskundigen op het gebied van doofblindheid. Bij Advisium biedt onder meer vraaggestuurde diagnostiek, behandel- en begeleidingsadvies en ondersteuning. Voor visueel en gehooronderzoek werken we samen met externe specialisten.

Kenniskring doofblindheid

In een aantal regio’s van ’s Heeren Loo zetten we extra in op ondersteuning aan doofblinde cliënten met een verstandelijke beperking. De medewerkers delen onderling hun kennis en ervaring in de kenniskring Doofblindheid. Bovendien wil deze kenniskring alle regio’s bewuster maken van de bijzondere behoeften van deze mensen.

Hoe kunnen we je helpen? Heb je hulp nodig voor je kind of familielid met doofblindheid? En wil je de beste zorg en ondersteuning?

Neem contact op voor meer informatie.