Leven met EMB (ernstige meervoudige beperking)

Marja is een vrolijke meid van 23. Ze heeft een ernstige meervoudige beperking: een ernstige verstandelijke en motorische beperking. Marja kan haar benen niet gebruiken en zit daarom in een rolstoel. Ze kan niet goed zien, maar wel goed horen. En ze heeft epilepsie. Ze communiceert met geluiden en haar gezichtsuitdrukking. Mensen die Anja kennen, zien aan haar bewegingen hoe ze zich voelt.

Marja kent de begeleiders goed. En zij kennen Marja goed. De begeleiders zien aan kleine signalen wat Marja wil vertellen.

Marja vindt het fantastisch om met andere jongeren aan het werk te zijn. Ze houdt van uitdagende activiteiten en vindt het leuk om samen met een ander te bewegen. Hier wordt ze alert van. Marja kan nog veel leren, al gaat dat in kleine stapjes. 

Marja woont in een woongroep van ’s Heeren Loo.

Marja is gek op snoezelen. Haar nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door de lichten, geluiden, geuren en materialen. Meer over snoezelen.

De kapper kwam altijd bij Marja langs. Sinds kort gaat ze er met een begeleider naartoe. Dat is veel leuker! Zo leert Marja nieuwe mensen kennen en komt ze in een andere omgeving.

Haar ouders kennen Marja het beste. Daarom werken de begeleiders goed met hen samen. Marja’s ouders lieten bijvoorbeeld zien hoe ze activiteiten ondernemen met Marja en hoe ze haar verzorgen. Meer over familieparticipatie.

Marja houdt van spelletjes. Met haar voeten en handen kan ze beweegspellen spelen op de spelcomputer Kinemoto. Meer over innovatie.

Wat is EMB?

In Nederland zijn ongeveer vier- tot zesduizend kinderen en tienduizend volwassenen met EMB. Zij hebben een zeer ernstige verstandelijke beperking (IQ lager dan 25 of een geschat ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden) en ernstige motorische beperkingen. Mensen met EMB zijn door hun beperkingen volledig afhankelijk van een ander.

Ze kunnen slechts beperkt informatie begrijpen, kunnen vaak niet praten en begrijpen veel woorden niet. Ze communiceren via geluiden, houding, spierspanning en mimiek.

Door de motorische beperkingen kunnen mensen met EMB hun maar heel beperkt bewegen.

Mensen met EMB hebben gemiddeld twaalf andere gezondheidsproblemen. Onze begeleiders moeten dan ook voldoende medische kennis hebben. Ook moeten zij lichamelijke problemen en pijn kunnen signaleren bij mensen die dat niet zelf kunnen vertellen.

Ernstige meervoudige beperking (EMB)

Wat hebben mensen met EMB nodig?

Contact met anderen

Jouw kind of familielid met EMB is vrijwel volledig afhankelijk van een ander. Maar uit promotieonderzoek van orthopedagoog Aafke Kamstra (Rijksuniversiteit Groningen en Advisium Noord-Nederland) blijkt dat mensen met EMB jaarlijks met gemiddeld slechts vijf mensen buiten de instelling contact hebben. Tachtig procent van hen is familie. En hoe ouder de cliënt, hoe minder contacten en hoe lager de frequentie van dit contact.

Daarom vinden we het belangrijk dat in het persoonlijk plan van uw kind of familielid aandacht is voor zijn of haar netwerk. Bovendien is het goed dat zowel de begeleider als familie eropuit gaat met jouw kind of familielid met EMB. Dankzij de nieuwe wetenschappelijke kennis worden we ons steeds bewuster van het belang hiervan.  

Mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen

Ontwikkeling is belangrijk, ook voor jouw kind of familielid met EMB. Het geeft meer invloed op zijn of haar eigen leven, wat  bijdraagt aan kwaliteit van leven. De kans is groot dat jouw kind of familielid zich verder kan ontwikkelen dan we aanvankelijk denken.

Bij ’s Heeren Loo werken we met het ondersteuningsprogramma Perspectief, ontwikkeld door Carla Vlaskamp. Daarbij gaan we ervanuit dat ieder kind en iedere volwassene het recht heeft om zich te ontwikkelen. Daarbij zijn de mensen om hen heen onmisbaar: de ouders/verwanten en de zorgprofessionals. Samen staan we om jouw kind of familielid heen en achterhalen we wat hij of zij met zijn gedrag duidelijk wil maken. En samen gaan we op zoek naar een passend antwoord. Samen werken aan het hetzelfde overkoepelende doel.

Een fijne en veilige woonomgeving

Mensen met EMB hebben baat bij een rustige maar wel sfeervol ingerichte woonomgeving. Een omgeving met een goede verlichting en een prettige akoestiek. En met de mogelijkheid om lekker naar buiten te gaan. Een omgeving waar jouw kind of familielid zich thuis en veilig voelt en tot ontwikkeling kan komen. En waar het gezellig is.

’s Heeren Loo heeft door heel Nederland speciale woningen voor mensen met EMB. Deze woningen staan op mooie woonzorgparken in een natuurrijke omgeving. Jouw kind of familielid krijgt hier een eigen kamer.

Deskundige begeleiding en prettige bejegening

Deskundige begeleiding is heel belangrijk. Dat geldt zowel voor de begeleiders in de woning als voor de overige zorgprofessionals. Kennis van kinderen en volwassenen met EMB is onmisbaar om het gedrag van jouw kind of familielid goed te kunnen begrijpen en op basis daarvan passende zorg en ondersteuning te bieden. Het vraag om individuele begeleiding, alertheid en nabijheid. Bovendien moeten we rekening houden met de wensen van jou als ouder of familielid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Suzanne Jansen, psycholoog bij ’s Heeren Loo.

Bij ’s Heeren Loo werken gespecialiseerde begeleiders en specialisten die kennis hebben van de zorgvragen en de mogelijkheden van mensen met EMB. We werken nauw samen rondom jouw kind of familielid. Ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. En allemaal vanuit dezelfde visie over de mogelijkheden. We hanteren een herkenbare en voorspelbare wijze van benadering.

We zijn nabij, luisteren goed naar dat wat jouw kind of familielid wil zeggen en bieden structuur en veiligheid. We stimuleren en activeren, zodat jouw kind of familielid zich kan ontwikkelen. Bij alles wat we doen werken we graag nauw samen met jou. Samen zorgen we voor passende zorg en ondersteuning. 

Nabijheid van begeleiders en familie

Professionals hebben kennis van hun vak. Maar als verwante ken je jouw kind of familielid natuurlijk het beste. Je hebt veel ervaring en deskundigheid in de omgang met jouw kind of familielid en verleent een deel van de zorg. Het is daarom heel belangrijk dat zorgprofessionals en ouders/verwanten nauw samenwerken en de zorg afstemmen. Alleen met jouw kennis kunnen we goede zorg en ondersteuning bieden, passend bij jouw kind of familielid.

Bij ’s Heeren Loo beschouwen we ouders en verwanten daarom als gelijkwaardige partners. We werken graag goed samen. Zodat we ook samen afspraken kunnen maken over de begeleiding, behandeling en de doelen. Ook maken we afspraken over hoe en hoevaak we elkaar informeren.

Als ouder of verwant bepaal je dus mede hoe de zorg en ondersteuning eruitziet. Ook als jouw kind of familielid niet komt wonen bij ’s Heeren Loo, maar bijvoorbeeld in een ouderinitiatief. Ook dan kunnen we de zorg en ondersteuning bieden die nodig is. Jij bepaalt hoe je ons inschakelt.

Hoe kan ’s Heeren Loo helpen?

De ondersteuning aan mensen met EMB vraagt specialistische kennis. We zetten die kennis graag in voor een goede ondersteuning van jouw kind of familielid met EMB. Bij het expertisecentrum Advisium werken artsen, tandartsen en paramedici en gedragswetenschappers die veel weten over meervoudige beperkingen. Zij behandelen mensen die bij 's Heeren Loo wonen, werken en logeren of ambulante begeleiding krijgen. Daarnaast vinden we motorische activering van belang

Advies en behandeling thuis

Woont jouw kind nog thuis? Dan kun je ook bij Advisium terecht voor advies en behandeling. Daarnaast bieden we hulp aan huis, logeren en dagopvang.

Wonen bij ’s Heeren Loo

In het hele land zijn er woningen voor mensen met EMB, waarvan enkele voor mensen die zowel slecht zien als slecht horen. Door te werken met de methode Perspectief dragen begeleiders bij aan de ontwikkeling van de cliënt. Ook al is die soms klein.

Snoezelen voor mensen met EMB

Voor mensen met EMB is er speciale dagbesteding. Bijvoorbeeld bewegingsgym, zwemmen en huifkarrijden. En natuurlijk snoezelen, waarbij we hen met licht, geluiden, geuren en materialen hun omgeving laten ervaren. We nodigen jouw kind of familielid uit om actief te worden en contact te maken met de omgeving. Daarbij richten we ons op zijn of haar mogelijkheden en ontwikkeling – hoe klein ook.

Hoe kunnen we je helpen? Heb je hulp nodig voor je kind of familielid met EMB? En wil je de beste zorg en ondersteuning?

Neem contact op voor meer informatie.