EMB: ernstig meervoudig beperkt

 Ondersteuning voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben veel lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Hun IQ is lager dan 25.

Beperkingen bij mensen met EMB

Mensen met EMB hebben een ontwikkelingsleeftijd die lager is dan 24 maanden. We gebruiken bij hen de ontwikkelingsleeftijd als aanduiding. Een IQ lager dan 25 kunnen we namelijk niet meten met een intelligentietest.

De meeste mensen met EMB hebben ook veel lichamelijke beperkingen, zoals:

  • grote problemen met bewegen (ernstige motorische beperkingen)
  • problemen met zien en horen (zintuiglijke beperkingen)
  • gezondheidsproblemen.

Hierdoor zijn zij erg afhankelijkheid van de mensen in hun omgeving.

"We willen allemaal dat Jos zich prettig voelt"
Ellen en Peter over hun zoon met EMB

Ellen en Peter Voskamp zijn de ouders van Jos (25 jaar) met EMB. Hij zit in een rolstoel en functioneert op een niveau van een kind van negen maanden. Peter: "De manager zorg was aanvankelijk bang dat we ons te veel met de woning bemoeiden. Maar we geven graag onze mening over hoe dingen beter kunnen. Gelukkig wordt dat steeds gewoner. Het mes van de betrokkenheid snijdt immers aan twee kanten; de begeleiding kan altijd een beroep op ons doen. Bij een krappe bezetting halen we Jos op of komen we langs om Jos te helpen." Ellen: "De begeleiding voelt soms schroom om ons te vragen, maar Jos is ons kind en een kwetsbaar kind. We willen allemaal dat Jos zich prettig voelt. Dus moeten we het samen doen. Als Jos ziek is, willen we dat weten. Dan kan ik bij hem komen liggen. Dat is geen belasting. Het is fijn dat Jos hier kan wonen, dus kan de begeleiding ook een beroep op ons doen." Lees het hele verhaal.

Expertisecentrum EMB

Bij expertisecentrum EMB is wetenschappelijke kennis en expertise over de ondersteuning aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) samengebracht onder één dak. We willen die kennis toegankelijk maken voor een ieder die hier interesse in heeft. Expertisecentrum EMB is een samenwerking tussen de 's Heeren Loo Zorggroep en de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat doen we voor mensen met EMB

De ondersteuning aan mensen met EMB vraagt specialistische kennis door de veelheid van problemen. We zetten die kennis graag in voor een goede ondersteuning van uw familielid met EMB.

Bij het expertisecentrum Advisium werken artsen, tandartsen en paramedici, gedragswetenschappers die veel weten over meervoudige beperkingen. Zij behandelen mensen die bij 's Heeren Loo wonen

Woont uw kind nog bij u thuis? Dan kunt u ook bij Advisium terecht voor advies en behandeling. Daarnaast bieden we hulp aan huis, logeren en dagopvang.

In het hele land zijn er woningen voor mensen met EMB, waarvan enkele voor doofblinden. Door te werken met de methode Vlaskamp werken de begeleiders aan de ontwikkeling van de cliënt. Ook al is die soms klein.

Voor mensen met EMB is er speciale dagbesteding: snoezelen. We laten hen met licht, geluiden, geuren en materialen hun omgeving ervaren. Dit gebeurt al dan niet in aparte snoezelruimtes. We richten ons op de mogelijkheden en de ontwikkeling - hoe klein ook – van uw familielid.

Snoezelen voor mensen met EMB

Mensen met ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperkingen kunnen als dagactiviteit snoezelen bij ‘s Heeren Loo. Snoezelen is een samentrekking van snuffelen en doezelen. Met licht- en geluidseffecten, geur- en tastmaterialen nodigen we hen uit om actief te worden en contact te maken met hun omgeving.

Meer weten over de mogelijkheden?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van behandeling bij ernstige meervoudige beperkingen? Dan kunt u contact opnemen met een van onze ervaren medewerkers: telefoon
0800-3 55 55 55. Of gebruik het contactformulier.

Hulp voor professionals

Ook professionals kunnen bij ons terecht met vragen. Heeft u een patiënt met ernstige meervoudige beperkingen en wilt u meer weten? Kijk dan op de site van ons expertisecentrum Advisium.
 

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER