Zorg bij een licht verstandelijke beperking

Heb je een licht verstandelijke beperking (lvb)? Dan kun je bij ons terecht voor de juiste zorg en ondersteuning. Samen zorgen we ervoor dat je zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en werken. Soms ondersteunen we je intensief, soms is een duwtje in de rug genoeg.

Meer weten over licht verstandelijke beperking

Heb je vragen of wil je meer weten over licht verstandelijke beperkingen en de behandeling? Neem dan contact op met een van onze ervaren medewerkers via 0800-3 55 55 55. Je kunt ons ook een vraag sturen. Als je dit wilt, bellen we je hierover.

Wat is een licht verstandelijke beperking (lvb)

Heb je een licht verstandelijk beperking, dan:

  • vind je het soms moeilijk dingen te begrijpen
  • kan het lastig zijn om contact met anderen te maken
  • lukt het niet altijd om je draai te vinden op school, op het werk of thuis


Sommige mensen met een licht verstandelijke beperking hebben:

  • leerproblemen
  • gedragsproblemen
  • een psychiatrische stoornis

Heb je een licht verstandelijke beperking? Dan kun je bij ons terecht voor begeleiding en behandeling.

Begeleiding en behandeling bij licht verstandelijke beperking (lvb)

De ene persoon met een licht verstandelijke beperking is de andere niet. Daarom kun je bij ons op verschillende manieren begeleid en behandeld worden. Denk aan:

  • onderzoek naar de oorzaak van de problemen
  • training of behandeling
  • ondersteuning van ouders bij de opvoeding
  • speciaal onderwijs op 1 van onze scholen

Ook op woongebied is er veel mogelijk: je kunt wonen in een woongroep of begeleid zelfstandig wonen.

Zelfstandig wonen en werken

Samen doen we er alles aan om je zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij. We kijken vooral naar wat je wel kunt. We leren je moet een goed gevoel nieuwe dingen doen. Ouders en andere belangrijke personen in je omgeving zijn altijd nauw betrokken bij je begeleiding en behandeling. Samen werken we eraan dat je een eigen plek vindt. Soms binnen je eigen gezin, maar soms ook op eigen benen. Meer daarover lees je onder Beschermd en begeleid wonen.

Begeleiding bij lvb: nadruk op wat je wel kunt

Als het nodig is, begeleiden we je. De nadruk ligt op wat je kunt, waar je aanleg voor hebt en wat je talenten zijn. Zo krijgt je inzicht in je eigen kunnen. En je leert dingen die passen bij waar je al goed in bent. Een van de methodes die we hiervoor gebruiken is Op Eigen benen.

Begeleiding bij kinderen met lvb: voor ouders en familie

Speciaal voor u en uw kind is de training Samen Stevig Staan ontwikkeld. In de training leert u samen nieuwe vaardigheden. Ook school en dagbehandeling zijn betrokken. Daardoor wordt het voor u en uw kind makkelijker om wat u kind geleerd heeft in praktijk te brengen. Wij onderzoeken samen met de Universiteit van Utrecht het effect van de training. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft het behandelprogramma een goede beoordeling.

Lvb en gezinshuizen

Het liefst woont uw kind bij u thuis. Maar soms gaat dit niet. Dan kan een gezinshuis een thuis bieden. Zo kan uw kind opgroeien in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie. 's Heeren Loo heeft gezinshuizen in het hele land. Meer over gezinshuizen.

Behandeling bij gedragsproblemen en crisisopvang: Groot Emaus

Kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen terecht in behandelcentrum Groot Emaus in Ermelo. Bijvoorbeeld wanneer ze ernstige sociale of emotionele problemen hebben. Of hun gedrag gevaarlijk of onvoorspelbaar is. In een crisissituatie kan uw kind hier direct terecht. Meer over Groot Emaus >>