Leven met moeilijk verstaanbaar gedrag

Dit is Sjon. Vroeger leefde hij geïsoleerd. De man achter glas, werd hij genoemd. Vanaf zijn kamer had hij via een raam contact met andere bewoners. Naar buiten ging hij alleen met begeleiding. En werd zijn gedrag te onvoorspelbaar of spannend, dan stopten begeleiders met zijn dagbesteding en ging Sjon terug naar zijn kamer. Vroeger beet en sloeg Sjon mensen. Zelfs zijn moeder was bang voor hem. Dankzij een andere behandelmethode gaat het nu veel beter. Sjon doet van alles op de groep. En hij krijgt meer contact met anderen.

Op de groep doet Sjon van alles: strijken, groenten snijden, afwassen. En opruimen, want Sjon houdt van netjes. Meer over beschermd wonen.

Elke middag gaat Sjon een uurtje naar zijn kamer om te slapen. Hij kan dan bijkomen van alle prikkels.

Soms is Sjon heel onrustig. Ook dan gaat het dagprogramma gewoon door, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Meestal gaat het dan snel beter met Sjon.

De begeleiders werken goed samen met de pedagogen, de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en natuurlijk de familie. Samen zorgen ze dat Sjon zich kan ontwikkelen. Lees meer over familieparticipatie.

Samen met zijn moeder en zijn zus ging hij een weekend weg. Ze huurden een huisje en gingen samen eten en wandelen. Sjon vond het heerlijk! Slapen deed hij wel in zijn eigen kamer.

Sjon heeft een elektrische driewieler. Zijn moeder vond dat best spannend. Dankzij de goede samenwerking met de begeleiders durft ze het toch aan. Meer over innovaties & hulpmiddelen.

Wat is moeilijk verstaanbaar gedrag?

Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking is soms moeilijk te begrijpen. En als iemand niet kan vertellen waarom hij zich zo gedraagt, dan noemen we dat moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Iemand wordt bijvoorbeeld heel onrustig of zelfs agressief, naar anderen of naar zichzelf. Dit is meestal een signaal dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld omdat diegene iets niet leuk vindt. Misschien voelt hij zich onveilig of is hij overprikkeld.

Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag uiten zich verschillend. De beperkingen bepalen het gedrag. Beperkingen kunnen aangeboren zijn of later zijn ontstaan.

Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)

 

Wat heeft iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag vaak nodig?

Een veilige woonomgeving

Voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag is het extra belangrijk dat ze wonen in een veilige woonomgeving met rust, structuur en duidelijkheid. En met begeleiders die er voor hen zijn. Door heel Nederland heeft ’s Heeren Loo woningen voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Sommige mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag belanden door hun gedrag in een uitzichtloze situatie. Om dit te doorbreken krijgen zij intensieve behandeling en begeleiding in een VIC Workhome. Ook is hier dagbesteding.

Je vindt onze woningen op prachtig gelegen woonzorgparken. Ze liggen op afstand van de drukke maatschappij. Alles is dichtbij: de dagbesteding, de sportvoorzieningen, de medische voorzieningen, winkels en een lunchcafé. Meer over beschermd wonen.

Goede begeleiding door meerdere zorgprofessionals (multidisciplinair)

Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag hebben intensieve tot zeer intensieve begeleiding nodig. Tijdens het wonen, werken, de vrijetijd en de zelfzorg. Soms gaat het om begeleiding op afstand, maar het kan ook nodig zijn dat de cliënt 1-op-1- of zelfs 2-op-1 begeleiding nodig heeft.

Mensen met een intensieve zorgvraag krijgen bij ’s Heeren Loo begeleiding van meerdere zorgprofessionals. Voor 24-uurs zorg bestaat het begeleidingsteam uit medewerkers van wonen, werken/dagbesteding en nachtzorg. Persoonlijk begeleiders, begeleiders en assistent-begeleiders. Zij krijgen ondersteuning van een multidisciplinair team dat bestaat uit de manager zorg, de gedragswetenschapper en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Als dat nodig is, krijgt het begeleidingsteam ook een coach. En eventueel krijgt jouw kind of familielid begeleiding en behandeling van specialisten, zoals een ergotherapeut, een fysiotherapeut en/of een logopedist.

Begeleiding gericht op kansen en mogelijkheden

Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Onze begeleiding en behandeling richt zich daarom op de kansen en mogelijkheden van iedere cliënt. En omdat ieder mens uniek is, heeft iedereen behoefte aan een andere bejegening.

We willen graag dat mensen leren vertrouwen hebben in zichzelf en in hun omgeving. En dat ze leren omgaan met hun emoties. Onze begeleiding richt zich op meedoen in het gewone leven, ook als het even moeilijk is. Dit is de Triple-C methode. Niet het probleemgedrag staat centraal, maar de betekenis van het gedrag en vooral: de mens achter het gedrag. We sluiten dus aan bij de basisbehoeften van jouw kind of familielid.  En zijn er onvoorwaardelijk voor hem of haar, zodat het gewone leven zoveel mogelijk kan doorgaan.

Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid

Ieder mens heeft behoefte aan enige voorspelbaarheid. Structuur, duidelijkheid en routines bieden houvast. Ze geven controle, rust, steun en een gevoel van veiligheid. Dat geldt extra voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedag. Want de wereld om hen heen is vaak lastig te begrijpen.

De begeleiders van ’s Heeren Loo hebben veel kennis over de vragen en behoeften van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ze achterhalen de behoefte achter het probleemgedrag. En ze bieden de duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid die jouw kind of familielid nodig heeft. Vanuit die structuur en duidelijkheid ontstaat de ruimte om dingen te ondernemen, relaties aan te gaan en zich te ontwikkelen.

Contact met andere mensen

Mensen zijn sociale wezens. We leven graag met anderen. En we zijn op elkaar aangewezen en hebben elkaar nodig. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat natuurlijk net zo. Voor hen is het echter vaak lastig om contacten te leggen en onderhouden.

Onze zorgprofessionals ondersteunen jouw kind of familielid daarbij. We betrekken hem of haar bij hun omgeving. Zo vinden zij hun plek in de samenleving. Dat vraagt ook iets van verwanten en vrienden. We stimuleren verwanten en familie om een prominente rol te spelen in het leven van de cliënt. En om hen waar nodig te ondersteunen.

Bij alles wat we doen werken we daarom samen in de driehoek van cliënt, familie en professional. Want natuurlijk ken jij je kind of familielid het beste. Samen komen we tot de beste zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Lees meer over familieparticipatie bij ’s Heeren Loo.

Hoe kan ’s Heeren Loo helpen?

Ieder mens is uniek. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid met eigen wensen en voorkeuren en met eigen mogelijkheden. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Dus als iemand moeilijk gedrag laat zien, dan vragen we ons af wat diegene ons wil vertellen. Vervolgens stemmen we onze behandeling en begeleiding daarop af.

Ondersteuning bij ingewikkelde vragen

’s Heeren Loo heeft alle specialismen in huis om mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag te begeleiden en te behandelen. Bij ingewikkelde vragen gaan wij verder waar anderen stoppen. Onze begeleiders en andere zorgprofessionals doen er alles aan om het moeilijk verstaanbare gedrag te beperken of zelfs te laten verdwijnen. Zo komt de persoon weer tot zijn recht en heeft hij of zij een fijner leven. Dit doen we door:

  • het gedrag als communicatie leren te begrijpen
  • goed te kijken naar de vraag die iemand eigenlijk stelt

Behandelmethode Triple-C

Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag hebben recht op een zo normaal mogelijk leven, met de dagelijkse routines die daarbij horen. Daarom werken we volgens de methode Triple-C. Dat staat voor: Cliënt-Competentie-Coach. Onze begeleiders en andere zorgprofessionals leggen de nadruk niet op het moeilijke gedrag. We kijken juist naar iemands mogelijkheden en werken toe naar herstel van het normale leven. Op het gebied van wonen, werken, vrijetijd en zorg. Dit vanuit de visie dat een menswaardig bestaan leidt tot menswaardig gedrag. Het is inmiddels onze ervaring dat dit ook echt zo werkt.

Onze uitgangspunten

De uitgangspunten van Triple-C zijn:

  • ondersteunen is begrijpen
  • kijken naar wat wel kan en mensen zoveel laten meedoen aan het gewone leven
  • ondersteuning door iemands omgeving
  • ondersteuning door iemands moeilijk verstaanbare gedrag te accepteren, in goede en in slechte tijden.

VIC-Workhomes

Het moeilijk verstaanbare gedrag kan zo ernstig zijn, dat iemand in een uitzichtloze situatie belandt. Het gaat om mensen bij wie vaak vrijheidsbeperkende maatregelen zijn toegepast. En om mensen die een ernstig verstoord leefritme hebben en niet of nauwelijks werken. Zij kunnen terecht in een VIC-Workhome (Very Intensive Care). Hier werkt een team samen met de bewoner op intensieve wijze aan herstel van het gewone leven. Ze doen dit volgens de methode Triple-C. Iedereen doet mee, woont samen met anderen en werkt. Iedere bewoner heeft invloed op zijn eigen leven, met alle routines die daarbij horen. Er zijn inmiddels vijf VIC-Workhomes verspreid door Nederland.