Behandeling Moeilijk Verstaanbaar Gedrag: Triple C

Triple C staat voor Cliënt-Competentie-Coach. Met deze methode leggen we de focus niet meer op het moeilijke gedrag. We kijken juist hoe iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag zoveel mogelijk zijn normale leven oppakt. Met de dagelijkse routines die daarbij horen. Triple C blijkt zeer succesvol. We passen het onder andere toe in VIC Workhomes. Daarvan zijn er nu 5 in Nederland.

Triple C: samen werken aan competenties

De rol van de begeleider bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag is cruciaal. De begeleider werkt samen met bijvoorbeeld pedagogen, de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en familie. Iedereen houdt nauw contact met elkaar. De cliënt krijgt voldoende ruimte voor eigen inbreng en beleving. De nauwe samenwerking en goede communicatie zorgen ervoor dat iemand zijn competenties ontwikkelt.

De moeder van Sjon: "Als ik nu kom, lacht hij naar me."
Van man achter glas naar samen op stap door Triple C.

"De man achter glas. Zo stond mijn zoon Sjon (53) bekend", vertelt moeder. "Vanaf zijn kamer had Sjon alleen contact met anderen via een raam. Naar buiten kon hij alleen met begeleiding. Werd hij te gespannen, dan ging hij terug naar zijn kamer om te voorkomen dat hij anderen beet of sloeg." Zijn begeleiding was gericht op voorkomen, beheersen en controleren van dat gedrag."
Tegenwoordig gaat het beter met Sjon. Met de methodiek Triple-C krijgt hij meer ruimte om te groeien. Zijn familie en begeleiders werken nauw samen om Sjon basis van vertrouwen meer mogelijkheden te bieden. Tot geluk van zijn moeder, die regelmatig contact onderhoudt met de begeleiders van Sjon. "Ik voel me nu gehoord. Vroeger was ik bang voor Sjon. Nu is hij voor het eerst in 30 jaar bij me thuis geweest. We zijn een weekend weggegaan. In goed overleg met de zorgmedewerkers. Overdag is hij samen met andere bewoners op de groep. En hij lacht als hij me ziet." Lees het hele verhaal.

Triple C en VIC Workhomes

VIC staat voor ‘Very Intensive Care'. Een VIC Workhome is een combinatie van wonen en werken. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag die door hun gedrag in een uitzichtloze situatie terecht lijken te komen, krijgen er intensieve behandeling en begeleiding. Dat zijn bijvoorbeeld mensen:

  • bij wie zeer vaak vrijheidsbeperkende maatregelen werden toegepast
  • die een ernstig verstoord leefritme hadden en niet of nauwelijks werkten

In de VIC-Workhome werkt een team van begeleiders samen met de cliënt aan herstel van het gewone leven. Iedereen doet mee, woont samen met anderen, werkt en heeft invloed op zijn eigen leven.

"Werken in het bos is toch niet voor meisjes?"
Over samenwerken en loslaten

Conny woont op de VIC Workhome in Noordwijk. VIC staat voor ‘Very Intensive Care'. Een VIC Workhome is een combinatie van wonen en werken voor mensen die door hun gedrag in een uitzichtloze situatie terecht lijken te komen. Ze krijgt er intensieve behandeling en begeleiding. Vader Wien over de verhuizing naar een nieuw pand: Ik vond het heel prettig dat we betrokken werden bij de nieuwbouw en de inrichting ervan. Ik ben zelf verwarmingsmonteur en weet veel van nieuwbouw. Nu, vier jaar later, zie ik dat Conny gelukkiger is geworden. Elke drie maanden hebben we een bespreking, waarin Conny vertelt over haar doelen, waar ze mee bezig is en de stappen die ze hierin zet." In het begin had Wien moeite met het werk van zijn dochter: "Ik vond in het bos werken niets voor een meisje. "Ik zie nu dat het goed is. Conny is goed in haar werk en leert hier veel. Als ouder moet je dat los kunnen laten. Dat is soms moeilijk." Lees het hele verhaal.

Hoe ziet een dag in een VIC Workhome eruit?

Het dagprogramma is voorspelbaar en actief. Denk aan:

  • werken
  • meehelpen in de zorg voor de omgeving
  • sociale contacten onderhouden
  • leuke dingen doen in de vrije tijd

Met steun van de begeleider werkt iedereen aan zijn eigen competenties.

Dagprogramma gaat door bij probleemgedrag

Ook in lastige situaties gaat het dagprogramma van mensen gewoon door. Bijvoorbeeld als iemand onrustig of agressief is. Zo ervaart iedereen zijn eigen successen. Veel mensen moeten er aan wennen dat ze niet meer naar hun kamer hoeven te gaan bij probleemgedrag. Vaak wordt daardoor in het begin het gedrag erger. Maar na een tijd gaat het zelfvertrouwen juist enorm groeien. En neemt het probleemgedrag af.

Dagbesteding voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag

Naast VIC Workhomes, biedt ‘s Heeren Loo ook IC-dagbestedingslocaties. Deze Intensive Care-voorzieningen zijn een volgende stap op weg naar herstel van het gewone leven.
 

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER