Zorgprofiel

Iedereen die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bij ons woont met een blijvende behoefte aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht heeft een Zorgprofiel.

Een Zorgprofiel is een algemeen profiel dat het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van een cliënt. Een Zorgprofiel is een integraal pakket dat bestaat uit een aantal modules van zorg en ondersteuning. Deze modules zijn grofweg onderverdeeld in wonen, behandeling en dagbesteding. Zorgprofielen zijn onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz) die sinds 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor cliënten met een behoefte aan langdurige zorg vervangt. Niet alle zorg die vanuit de AWBZ gefinancierd werd valt onder de Wlz. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Veranderingen in de zorg.


We hebben de meest voorkomende vragen voor u op een rij gezet. Zit uw vraag er niet bij, bespreek uw vraag dan met een van onze medewerkers of neem contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER