Zorgthema's

De zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking gaat bij ons verder dan de dagelijkse ondersteuning, begeleiding en behandeling. Of u nu zelf hulp krijgt, uw kind of een ander familielid. De zorg raakt immers veel verschillende thema's van het leven. Of het nu gaat om cultuurverschillen, seksualiteit of het einde van het leven. Op deze pagina kunt u daar alles over vinden.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over een verstandelijke beperking of één van de zorgthema's? Neem dan contact op met een van onze ervaren medewerkers via 0800 – 3 55 55 55. Of gebruik het contactformulier.

Diversiteit

Op diverse plaatsen zijn daarom interculturele zorgprojecten gestart. In deze projecten houdt 's Heeren Loo rekening met andere gebruiken, zoals eetgewoonten, vieringen en bovenal ook de rol van de familie.

Lees meer over Diversiteit >>

Seksualiteit

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel in ieders ontwikkeling en gevoelsleven. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. 's Heeren Loo ziet het als haar taak cliënten te begeleiden bij de ontwikkeling van een gezonde seksualiteitsbeleving. Maar het is ook onze verantwoordelijkheid om eventuele risico's in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over Seksualiteit >>

Palliatieve zorg

Mensen met een verstandelijke beperking die ondersteuning krijgen van 's Heeren Loo kunnen bij 't Wacht-je terecht. 't Wacht-je is een kleinschalige woning waar mensen met een verstandelijke beperking die in hun laatste levensfase zitten, hulp en ondersteuning krijgen van professionele medewerkers en vrijwilligers.

Lees meer over Palliatieve zorg >>

Woon-werkcarriere

De woon-werkcarriere is een handig hulpmiddel waarin al onze ondersteuningsmogelijkheden, woon- en werkplekken in één samenhangende keten op een rij staan. Er is één keten op het gebied van wonen en één keten op het gebied van school, dagbesteding of werk.

Lees meer over de Woon-werkcarriere >>

Zorgdomotica

Zorgdomotica is de inzet van technische hulpmiddelen in een huiselijke omgeving. Deze hulpmiddelen hebben als doel het vergroten van de veiligheid en zelfredzaamheid van cliënten. Zowel overdag als in de nacht.

Lees meer over Zorgdomotica >>

Zorgprogramma's

Wij willen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve en complexe zorgvraag optimaliseren. Daarom hebben we zorgprogramma’s en een basisprogramma ontwikkeld.

Lees meer over Zorgprogramma's >>

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER