Zorgthema's

De zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking gaat bij ons verder dan de dagelijkse ondersteuning, begeleiding en behandeling. Het maakt niet uit of u zelf, uw kind of een ander familielid hulp krijgt. De zorg raakt veel levensthema's, zoals cultuurverschillen, seksualiteit of het einde van het leven. Op deze pagina kunt u daar alles over vinden.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over een verstandelijke beperking of een van de zorgthema's? Neem dan contact op met een van onze ervaren medewerkers via 0800 – 3 55 55 55. Of gebruik het contactformulier.

Diversiteit

Op diverse plaatsen zijn interculturele zorgprojecten. In deze projecten houdt     's Heeren Loo rekening met andere gebruiken, zoals eetgewoonten, vieringen en bovenal ook de rol van de familie.

Lees meer over Diversiteit >>

Seksualiteit

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel in ieders ontwikkeling en gevoelsleven. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. 's Heeren Loo ziet het als haar taak cliënten te begeleiden bij de ontwikkeling van een gezonde seksualiteitsbeleving. Maar het is ook onze verantwoordelijkheid om eventuele risico's in kaart te brengen en deze zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over Seksualiteit >>

Palliatieve zorg

Mensen met een verstandelijke beperking in hun laatste levensfase kunnen hulp en ondersteuning krijgen van professionele medewerkers en vrijwilligers. Dat kan onder andere bij de kleinschalige woning 't Wacht-je. Maar ook in andere woningen voor van 's Heeren Loo door het hele land.

Lees meer over Palliatieve zorg >>

Woon-werkcarriere

De woon-werkcarriere is een handig hulpmiddel waarin al onze ondersteuningsmogelijkheden, woon- en werkplekken in één samenhangende keten op een rij staan. Er is één keten voor wonen en één keten voor school, dagbesteding of werk.

Lees meer over de Woon-werkcarriere >>

Zorgdomotica

Zorgdomotica is de inzet van technische hulpmiddelen in een huiselijke omgeving. Deze hulpmiddelen vergroten de veiligheid en zelfredzaamheid van cliënten. Zowel overdag als in de nacht.

Lees meer over Zorgdomotica >>

Zorgprogramma's

Wij willen de zorg optimaliseren voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve en complexe zorgvraag. Daarom werken we met zorgprogramma’s en een basisprogramma.

Lees meer over Zorgprogramma's >>

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER