Diversiteit

Iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging, is welkom bij 's Heeren Loo. Toch is het medewerker- en cliëntenbestand niet overal een afspiegeling van de maatschappij.

Op diverse plaatsen zijn daarom interculturele zorgprojecten gestart. In deze projecten houdt 's Heeren Loo rekening met andere gebruiken, zoals eetgewoonten, vieringen en bovenal ook de rol van de familie.

Turkse gemeenschap in Deventer

In Deventer is een grote Turkse gemeenschap. In 2009 startte 's Heeren Loo er met zorg. We vroegen ons af of de Turkse gemeenschap binnen Deventer voldoende op de hoogte was van de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. En hoe we Turkse mensen konden bereiken. Door verschillende initiatieven, zoals spreekuren in de wijkwinkel, ontmoetingen met Turkse vrouwen, weten Turkse mensen ons steeds beter te vinden als het gaat om hun zorgbehoefte en hun vragen. Mede door bekend te maken kwam 's Heeren Loo in contact met Turkse mensen die behoefte hadden aan zorg. Inmiddels ontvangen 25 Turkse cliënten ondersteuning en begeleiding.

Het Karmijn in Den Haag

In Den Haag was behoefte aan een cultuurspecifieke woonomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking en een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond. Dat heeft in 2008 geleid tot de opening van Het Karmijn in de Schilderswijk. Het Karmijn is een multicultureel
woon-, zorg- en welzijnsproject. De inrichting en vormgeving van het pand zijn samen met bewoners, familie en de Hindoestaanse gemeenschap tot stand gekomen. Ook in de aangeboden diensten houdt men rekening met de culturele, religieuze en etnische achtergrond van de cliënten. Binnen Karmijn werken mensen uit verschillende culturen.

Allochtonenproject Ede

In de gemeente Ede wonen veel mensen met een andere culturele achtergrond. De deuren van 's Heeren Loo staan voor deze mensen wijd open. Toch zie je dat niet terug in het cliënten- en medewerkersbestand. In de praktijk blijkt dat het veel tijd kost om mensen met andere culturele achtergronden te ontmoeten. Ze willen zeker weten dat ze begrepen worden. Pas dan kan er sprake zijn van tweerichtingsverkeer. Saïd Alouati, is projectleider van het allochtenproject in Ede. Hij wordt gevraagd om advies en hij zoekt zelf contact met ouders van cliënten met een andere culturele achtergrond.

Vrijwilligersproject Monster

Vrijwilligerswerk West biedt stageplaatsen aan inburgeraars. Inburgeraars moeten in Nederland een stage lopen van minimaal zes maanden, vier uur per week. Vrijwilligerswerk West werkt samen met een instelling voor meisjes en vrouwen die uit de vrouwenhandel en de prostitutie komen. Opmerkelijk is dat een aantal van hen een zorgdiploma heeft, maar daar nooit iets mee kon doen. In 2011 is Vrijwilligerswerk West genomineerd voor de Haagse Hulde (gemeente Den Haag). En van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk ontvingen ze de landelijke kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige inzet: GOED GEREGELD.

Projecten op Urk

Diversiteit is alles waarin mensen van elkaar verschillen: cultuur, etniciteit, man-vrouw, seksuele geaardheid, leeftijd etc. Urk is hierin wel een bijzonder helder voorbeeld. Urk is van origine een eiland. Vandaar dat je zegt : 'op Urk'. Dit verleden is van grote invloed op denken en werken van de Urkers. Op Urk is van groot belang te weten welke 'taal' men spreekt. Op Urk zijn het ouderinitiatief 'De Parel' en 'Het 8terdek' te vinden. Vormen van begeleid wonen in een eigen appartement met begeleiding in de buurt. Daarnaast is op Urk ook het Drukpunt, een dagbestedingcentrum met een drukkerij annex winkel van handgemaakte producten.