Mediawijsheid

Social media zijn leuk en handig, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar ze brengen ook lastige keuzes en risico’s met zich mee. Want hoe zorg je voor privacy en veiligheid? Hoe ga je om met prikkels of contact met anderen. Wat deel je wel en niet? Daarom schreven we de notitie ‘Samen mediawijs’. We ontwikkelden het spel ‘Sociale Slimmeriken’. En we geven tips en maakten praatpapieren. Voor cliënten, begeleiders, ouders en familie. Samen maken we mensen met een verstandelijke beperking mediawijs.

Samen mediawijs

Samen mediawijs

's Heeren Loo vindt dat social media kansen biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van risico’s en keuzes. Dat lossen we samen op, in goed overleg. Want het vraagt elke keer om maatwerk.
Lees verder>>

Sociale Slimmeriken

Sociale slimmeriken

Sociale Slimmeriken is een bordspel over de keuzes die je maakt op social media. Word jij zomaar met iedereen vrienden op Facebook? Zet je de webcam wel eens aan? En welke social media gebruik je eigenlijk?
Lees verder >>

Social media

Social media

Hessel Rienstra werkt bij ’s Heeren Loo en heeft veel ervaring met het gebruik van social media door mensen met een verstandelijke beperking.  Hessel schreef ook deze column over de kansen en risico’s van het gebruik van social media.
Lees verder >>