Seksualiteit, een gevoelig onderwerp

Ontluikende seksualiteit bij een puber met een verstandelijke beperking, een vermoeden van seksueel misbruik, signalen van cliënten over een kinderwens, seksueel uitdagend gedrag. Zomaar wat voorbeelden waar ouders en medewerkers mee te maken kunnen krijgen.

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel in ieders ontwikkeling en gevoelsleven. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. 's Heeren Loo ziet het als haar taak cliënten te begeleiden bij de ontwikkeling van een gezonde seksualiteitsbeleving. Maar het is ook onze verantwoordelijkheid om eventuele risico's in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken.

Een praktijkvoorbeeld over ontluikende seksualiteit

Cliënt A. is 14 jaar, licht verstandelijk beperkt en hij heeft verkering met cliënt B. Hij heeft bij zijn begeleiders aangegeven dat hij met zijn vriendin ook af en toe - zonder begeleiding - op zijn kamer wil zitten. "Om gewoon te zoenen enzo." In het team is er een discussie over wat ze hiermee moeten: toestaan omdat elke puber hier toch recht op heeft, of verbieden omdat begeleiding niet weet of cliënt B. wel goed de grenzen aan kan geven en er misschien meer gebeurt dan zij zou willen. De ouders van beide cliënten hebben aangegeven dat ze het absoluut niet zien zitten dat hun kinderen zonder toezicht samen zijn. Ze zijn bang dat ze meer doen dan zoenen alleen en vinden hun kinderen nog te jong om aan anticonceptie te gaan.

Hoe gaan we hier binnen 's Heeren Loo mee om?

  • Ouders of wettelijk vertegenwoordigers beslissen. Dilemma's worden met hen besproken. Zij moeten hierin een besluit nemen.
  • Open communicatie. Belangrijk is om het onderwerp bespreekbaar te maken en te houden. Pubers, en soms ook oudere cliënten, verkennen grenzen en zeker op momenten dat het niet mag. Tijdens een gesprek wordt duidelijk waarom iets wel of niet kan en wat eventuele oplossingen zijn.
  • Niet onderdrukken. De behoefte aan intimiteit en geborgenheid kunnen en willen we niet onderdrukken. Voorlichting speelt een belangrijke rol om de behoefte in goede banen te leiden.
  • Voorlichting. Er zijn bijvoorbeeld vele spellen over intimiteit en seksualiteit. Na toestemming van ouders/verzorgers kunnen die met een cliënt worden gedaan.
  • Preventie. Onder preventie valt voorlichting, maar ook het in kaart brengen van risicovol gedrag. expertisecentrum Advisium heeft daarin een sleutelrol.

Samen met de cliënt en de wettelijke vertegenwoordiger worden afspraken gemaakt over het begeleiden van de seksuele ontwikkeling. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Training en behandeling

Begeleiders van 's Heeren Loo zijn geschoold in het geven van seksuele voorlichting en praten over seksualiteit. Voor de cliёnten zelf zijn er trainingen in weerbaarheid. Daarnaast biedt 's Heeren Loo behandeling aan cliënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en ook aan cliënten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik.

Ook kan er bij vragen, door speciaal hiertoe opgeleide medewerkers, onderzoek gedaan worden naar naar de ernst en de aard van het grensoverschrijdende gedrag of seksueel misbruik.

Op zoek naar eenvoudige informatie?

Op onze en andere websites is eenvoudige informatie beschikbaar over intimiteit en seksualiteit. Met het werkboek 'Ik en de ander' leert u uw kind dat er verschil is in hoe intiem je met mensen bent.

Bij seks en relaties in het werkpakket 'Beautiful Me' vindt u korte filmpjes en werkbladen om met mensen met een lichte verstandelijke beperking over dit thema te praten.

Verder zijn er de volgende sites met informatie over seksualiteit en relaties in eenvoudige taal.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER