Time Out Plek (TOP)

Thuis hoort een plek te zijn waar je tot rust komt en waar je je veilig voelt. Maar wat als spanningen thuis teveel worden? Er een crisis dreigt? Of dat je het gevoel hebt overbelast te raken? Als rust en veiligheid er thuis niet meer zijn, dan is de Time Out Plek (TOP) in Elburg misschien de oplossing.

TOP is een veilige en rustige opvanglocatie in Elburg. In de woning kunnen één of meerdere personen tijdelijk (twee tot vier weken) verblijven. Met tijdige opvang en ondersteuning binnen de gemeente Elburg, wil TOP voorkomen dat situaties thuis onhoudbaar worden of uit de hand lopen.

Voor wie is TOP Elburg?

Inwoners van de gemeente Elburg kunnen gebruik maken van de woning  De hulp is voor alle inwoners. Dus ongeacht hun geloof, geslacht of achtergrond. Wel moet er een acute noodsituatie of crisis zijn waardoor een tijdelijk opvang nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• (dreigende) dakloosheid;
• overbelasting door mantelzorg;
• problemen in het gezin, zoals huiselijk geweld;
• crisis binnen een woongroep;
• een wachtlijst voor opname zorgt voor een onhoudbare situatie thuis.

Wat is het doel van TOP Elburg?

De Time Out Plek helpt kwetsbare Elburgers uit een onhoudbare of onveilige situatie. De woning geeft gelegenheid om even bij te tanken en op adem te komen. De Time Out Plek zorgt voor een rustig en veilig onderkomen. Als het nodig is kan een Elburger hier anoniem verblijven. De locatie van de woning in Elburg heeft verschillende voordelen:

• verblijven in eigen vertrouwde leefomgeving
• deelnemen in de Elburgse samenleving blijft mogelijk.
• het sociale netwerk van de Elburger blijft bestaan

De Elburger houdt zelf zoveel mogelijk de regie. TOP Elburg wil-waar mogelijk- escalaties van thuissituaties en intensieve zorg voorkomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Time Out Plek Elburg? Loopt de situatie thuis uit de hand of is er een crisis? Of kent u iemand waarvan u denkt dat hij of zij een Time Out Plek nodig heeft?

Neem dan contact op met EBC Zorg als coördinator van TOP Elburg.

EBC Zorg | T 0525 637 230 | I www.ebczorg.nl

TOP Elburg is een samenwerkingsverband van onder meer Elburgse zorgprofessionals, de gemeente Elburg, kerken, maatschappelijk werk en vrijwilligers. 's Heeren Loo is één van de samenwerkingspartners.

Casus


Een thuisbegeleider heeft een tweede afspraak bij een jong stel in Elburg. Zij helpt de man en vrouw bij het opbouwen van structuur in het huishouden en de financiële administratie.Tijdens het eerste gesprek merkt de thuisbegeleider op dat de man veel aan het woord is en de vrouw er stilletjes bij zit. De vrouw lijkt bang voor haar man, die nogal dominant overkomt.

Wanneer de man de kamer uitloopt voor een telefoongesprek, vraagt de begeleider hiernaar. De vrouw is inderdaad bang voor haar man. Hij dreigt veel en heeft haar al een keer fysiek iets aangedaan. Hier schrok hij zelf ook van, zo vertelt de vrouw. De vrouw voelt zich onveilig in haar eigen huis. En ze wil hulp. De begeleider en de vrouw spreken af dat ze samen het gesprek aangaan met haar man. Het gesprek wordt rustig hervat als de man terug is. De vrouw vertelt haar man dat ze bang en angstig is. Maar dat ze nog wel van hem houdt. Ze wil graag tijd voor haarzelf op een veilige plek.

De begeleider bespreekt met hen de mogelijkheid van de Time Out Plek. Een tijdelijke opvang van een aantal weken, waar ze in rust kan verblijven en op adem kan komen. De man erkent dat de huidige situatie niet goed is en stemt in. De vrouw is opgelucht en neemt intrek in de woning. In de tussentijd blijft de thuisbegeleider met zowel de man als de vrouw in gesprek. Ook schakelen ze hulp in om te werken aan de relatieproblemen.