Betekenis ZZP's voor 's Heeren Loo

Wanneer krijgt ‘s Heeren Loo geld voor een cliënt?

's Heeren Loo krijgt geld voor een cliënt als met het zorgkantoor (en in samenspraak met de cliënt) is afgesproken wat we qua zorg en ondersteuning voor een cliënt gaan doen. Doen we niet wat is afgesproken, dan moeten we het geld terugbetalen. Zo controleert het zorgkantoor of we doen wat we beloven.

Het Zorgprofiel-systeem geldt voor cliënten die bij 's Heeren Loo wonen of die thuis zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg krijgen. Hoe wordt de ondersteuning aan overige cliënten betaald?

In totaal zijn er bij 's Heeren Loo ruim 5000 cliënten met een Wlz-indicatie voor de grondslag VG. Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 500 volwassenen met een Wlz-indicatie voor de grondslag LVG.

Vanaf 2015 hebben een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. Alle enkelvoudige zorg (losse functies als ‘Persoonlijke verzorging' of ‘begeleiding') en de zorg voor een groot deel van de Jeugd wordt dan niet meer uit de AWBZ betaald, maar gaat grotendeels naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De gemeente bepaalt dan welke zorg de cliënt nodig heeft. Voor burgers met een langdurige en intensieve zorgvraag is op 1 januari 2015 de Wet langdurige zorg (Wlz) als opvolger van de AWBZ ingegaan.