Wat een cliënt krijgt voor een Zorgprofiel

Welke zorg zit er in een Zorgprofiel?

Welke zorg er in een zorgprofiel zit staat beschreven in het indicatie besluit dat wordt afgegeven door het CIZ. Het hoeft echter niet zo te zijn dat al deze zorg dan ook afgenomen moet worden. Zo kan een cliënt kiezen uit meerdere financierings- en leveringsvormen. Aan bepaalde leveringsvormen zitten beperkingen. Uw zorgkantoor kan u informeren over de precieze inhoud van de verschillende financierings- en leveringsvormen.

Zitten zaken als overleg en administratie ook bij het budget?

Ja, volgens de regeling moeten organisatie- en medewerkergebonden uren ook uit het zorgprofiel worden betaald.´s Heeren Loo haalt de uren voor de duidelijkheid graag uit elkaar. Met cliënten spreken we af hoeveel uren er gemiddeld nodig zijn voor ondersteuning. We laten ook zien hoeveel uren nodig zijn om het werk te organiseren.

Welke begeleiding valt onder het zorgprofiel en waar moet de cliënt zelf voor betalen?

Het is soms lastig te bepalen wat onder het zorgprofiel valt en wat niet. Over het algemeen is de regel dat als begeleiding onder de zorgplicht valt en directe cliënttijd is, het onder de zorgprofiel-uren valt. Bijvoorbeeld begeleiding van de cliënt naar het ziekenhuis valt daar onder, maar de begeleiding van een cliënt die een familielid bezoekt dus niet. Kijk voor meer informatie op http://www.zorginstituutnederland.nl/.

Zijn er voor dagbesteding vastgestelde bedragen? Wat ik daarvan betalen?

Uren voor wonen en dagbesteding en voor behandeling moeten zorgaanbieders betalen uit het bedrag dat ze voor een bepaald zorgprofiel krijgen. Daar zijn alle vergoedingen in opgenomen. De huisvesting zit ook in het zorgprofiel, het kan echter per leveringsvorm verschillen of u ook daadwerkelijk recht heeft op alle vergoedingen.