Wie krijgt welk profiel?

In 2015 zijn er in de Wlz in totaal 6 zorgprofielen voor cliënten met een verstandelijke beperking (VG):

 1. VG Wonen met begeleiding en verzorging (oude ZZP VG 3)
 2. VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (oude ZZP VG 4)
 3. VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (oude ZZP VG 5)
 4. VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (oude ZZP VG 6)
 5. VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (oude ZZP VG 7)
 6. VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (oude ZZP VG 8)

En 6 zorgprofielen voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking ([SG]LVG):

 1. LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding (oude ZZP LVG 1)
 2. LVG Wonen met behandeling en begeleiding (oude ZZP LVG 2)
 3. LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep (oude ZZP LVG 3)
 4. LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (oude ZZP LVG 4)
 5. LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding  (oude ZZP LVG 5)
 6. LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum (oude ZZP SGLVG 1)

Kijk hier voor meer informatie en een uitwerking van de zorprofielen.

Wat als iemand meer ondersteuning nodig heeft, of als de benodigde zorg buiten de categorieën valt?

Voor een aantal cliënten zijn er extra toeslagen. Zo is er een toeslag voor cliënten die extreem veel zorg nodig hebben, en bijvoorbeeld voor cliënten met epilepsie. Wilt u weten welke toeslagen er precies zijn? Kijk dan op www.nza.nl.