NEN 7510

Als zorgverlener vinden we het belangrijk dat cliënten en verwanten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij ons veilig en in goede handen zijn. We doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat onze werkprocessen veilig zijn en dat alle informatie en gegevens veilig en op de juiste manier beschermd zijn.

Wat is NEN 7510?

NEN 7510 is een Nederlandse norm, gebaseerd op de internationale norm ISO 27001, die beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden om op de juiste manier om te kunnen gaan met patiënt- of cliëntgegevens. Dit wordt ook wel informatiebeveiliging in de zorg genoemd. De genomen maatregelen zorgen ervoor dat de processen rondom informatiebeveiliging gecontroleerd verlopen en ze hebben betrekking op alle mogelijke vormen waarin gegevens van patiënten of cliënten zijn vastgelegd.