700 cliënten vaccineren op één dag: zo verliep het bij Groot Schuylenburg

Woonzorgpark Groot Schuylenburg stond afgelopen dinsdag een flinke klus te wachten: het inenten van 700 cliënten op het woonzorgpark met 11 prikteams. Geen routinewerk en lange wachtrijen – zoals in de prikstraten van GGD’en en ziekenhuizen – maar ‘gewoon’ bij de cliënten en hun begeleiders thuis, in de vertrouwde omgeving.

Dubbele check 

Er hangt een opgetogen sfeer tijdens de lunchpauze op woonzorgparkt Groot Schuylenburg. De elf prikteams, bestaande uit twee of drie mensen, hebben al een groot deel achter de rug. Op wat ict-gerelateerde problemen na is het vaccineren tot dusver soepel verlopen, vertelt verpleegkundig begeleider Netty Esselink. ‘Om 7 uur begon ik samen met twee collega’s met het sneltesten van alle medewerkers die zouden gaan vaccineren. Na het wachten op de uitslag konden negatief geteste prikkers per opgeroepen groepje hun vaccins, planning en benodigdheden ophalen. 

Het tijdstip van het uit de koelkast halen van het Pfizer-vaccin werd hierbij zorgvuldig gecontroleerd en dubbel gecheckt door een collega. Zo kon iedereen zich goed houden aan de twee uur waarin het toegediend moet worden.’ 

Prikteams opgetrommeld

Vervolgens ging het inenten van start. Vanuit alle hoeken van de organisatie zijn mensen opgetrommeld die bevoegd en bekwaam zijn om te vaccineren, licht Esselink toe. ‘Medewerkers vanuit de nachtzorg, vier artsen, een groepje van de coronaunit, doktersassistenten. 

Uiteindelijk is de eerste prik om 9 uur gezet en vanaf toen ging het in een hoog tempo. Het scheelde erg dat we goed voorbereid waren. Gisteren is het vaccin geleverd door het RIVM en zijn alle benodigde materialen klaargezet, zoals handschoenen, werkbladen, spatschermen, naaldencontainers, etcetera.’

Gedecentraliseerde aanpak 

Grofweg zijn er twee vaccinatiestrategieën. Of je richt een centrale prikstraat in voor je cliënten, of je pakt het meer ‘gedecentraliseerd’ aan. Bas Jansen, regiodirecteur Apeldoorn bij ’s Heeren Loo, koos voor het laatste, vertelt hij al terugblikkend op de dag. ‘We vonden het enorm belangrijk om beweging en contactmomenten tijdens het proces zo veel mogelijk te beperken. Daarom hebben we gekozen om op de woningen te vaccineren’, zegt hij. Daar is een goed voorbereid en logistiek proces aan vooraf gegaan. Jansen: ‘Bij de sneltest ontdekten we echter dat de coördinator van vandaag corona bleek te hebben zonder klachten. Iedereen die met diegene in contact is geweest, moest dus naar huis en vervolgens werd er snel een nieuwe schil aan mensen opgeroepen. Dit soort dingen horen ook bij een crisissituatie, gelukkig konden we snel bijsturen.’

Lessen uit de ziekenhuiszorg

Wanneer je snel moet schakelen als processen niet lopen zoals verwacht, helpt het om een achtergrond in de ziekenhuiszorg te hebben, aldus Jansen, voorheen RVEmanager binnen het Isala ziekenhuis. Veel blijkt namelijk ook toepasbaar te zijn binnen ’s Heeren Loo, zoals het inregelen van een strak regime. ‘Ziekenhuizen kennen een heel duidelijke crisisorganisatie. Op het moment dat er een ramp gebeurt, wordt er gewerkt via protocollen die gestoeld zijn op een commandostructuur. Dit wordt jaarlijks geoefend. Binnen regio Apeldoorn heb ik ook geprobeerd om zo’n strakke crisisstructuur neer te zetten. Daarbij hebben we vooral gekeken naar: wie heeft welke rol en welke koers varen we in het vertalen en uitvoeren van de maatregelen?’

Toestemming wettelijk vertegenwoordigers

Een groot aandachtspunt binnen de gehandicaptenzorg is het verkrijgen van toestemming van wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De aanpassingen in de vaccinatiestrategie hebben hier gevolgen op gehad. Waar eerst de medewerkers in de gehandicaptenzorg aan de beurt zouden zijn, veranderde dat plots naar de ouderenzorgsector. Dit vroeg een flink staaltje flexibiliteit en aanpassingskracht van ’s Heeren Loo, licht Jansen toe. ‘We hadden de uitvraag al lang klaarliggen, maar konden pas starten op het moment dat we ook echt gingen vaccineren. Tijdig toestemming krijgen van wettelijk vertegenwoordigers en dat registeren via de landelijke website, was daarom nog best een spannend traject.’

Groepsimmuniteit

Wat gebeurt er wanneer een cliënt weigert? Of als de wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming verleent? Het antwoord is heel simpel volgens Jansen. ‘Die vaccineer je niet, en dat hoeft verder geen consequenties voor de zorg te hebben. Want of je nu wel of niet ingeënt bent, voor iedereen blijven de beperkende maatregelen gelden. Op de langere termijn geldt dat we toewerken naar groepsimmuniteit. Dus als veel mensen gevaccineerd zijn, vormt het kleine groepje weigeraars geen probleem. Je kunt nu eenmaal niet gaan discrimineren of mensen uitsluiten.’

Evaluatie IGJ

Twee inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben het vaccineneren op woonzorgpark Groot Schuylenburg bijgewoond en geëvalueerd. Ze kregen een positieve indruk. Op logistiek niveau was alles goed voor elkaar, aldus senior inspecteur Roelof Mol. ‘Met de complexe logistiek van zo’n proces in het achterhoofd vind ik dat ze het heel goed hebben gedaan. Instellingen lopen soms vertraging op omdat bijvoorbeeld toestemming niet op tijd is geregeld, maar dat was hier niet aan de orde. Een ander positief punt vond ik het afnemen van de sneltesten op eigen initiatief, bovenop de richtlijnen van het RIVM. Dat soort acties kan je alleen maar van harte aanmoedigen.’

Al met al kijkt regiodirecteur Jansen terug op een succesvolle dag, waarop duidelijk een nieuwe energie voelbaar was. ‘Het biedt perspectief en dat merkte je ook op aan de sfeer vandaag op woonzorgpark Groot Schuylenburg. Het vaccineren zorgt ervoor dat we straks weer naar een betere situatie kunnen.’


Redactie nieuwsbericht: Zorgvisie

Dit artikel is ook gepubliceerd op zorgvisie.nl.

Gerelateerde items

Terug naar boven