Aangescherpte maatregelen binnen ’s Heeren Loo

Het kabinet en het RIVM hebben vanmiddag extra strenge maatregelen afgekondigd die van kracht blijven tot in elk geval 9 februari. Afgelopen maandag heeft ’s Heeren Loo het risiconiveau opgeschaald van ernstig naar zeer ernstig. Het is belangrijk dat we corona, en de Britse variant, onder controle krijgen. Vooral nu we weten dat deze variant besmettelijker is dan de variant die we tot nu toe kenden.

De belangrijkste maatregelen van de overheid zijn:

  • Een avondklok van negen uur ’s avonds tot half vijf ’s morgens.
  • Een huishouden mag nog maar één bezoeker per dag ontvangen (in plaats van de twee nu).
  • Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een uitvaart wordt beperkt tot 50 (was nu 100).
  • De eisen aan reizigers uit het buitenland worden verder aangescherpt.

Wat betekent dit nu voor ons?

’s Heeren Loo vindt het belangrijk om de kans op besmettingen tot het minimum te beperken en het leven van onze cliënten en verwanten zo aangenaam mogelijk te houden. De vaccinaties van cliënten zijn inmiddels begonnen en/of starten op zeer korte termijn. Om deze vaccinatieprocedure doorgang te kunnen laten vinden, is het dus van belang dat we aankomende tijd samen extra maatregelen treffen om de Britse variant buiten de deur te houden.

Dat betekent dat we op maat afspraken maken met verwanten en familie rond bezoek en logeren. Hierbij hanteren we een maximum van twee bezoekers per cliënt per dag. Deze bezoekers dienen uit hetzelfde huishouden te komen en aankomende vier weken hetzelfde te zijn. We zijn van mening dat we met deze richtlijn de besmettingskans tot het minimum beperken en de leefbaarheid maximaal houden. We voelen ons nu meer dan ooit verantwoordelijk om zo goed mogelijk door deze spannende periode te komen. Dat doen we in samenspraak met verwanten, cliënten en medewerkers en we voelen ons gesterkt door deze samenwerking en brede steun die we daarvoor krijgen.

Omdat de coronabesmettingen bij onze cliënten bijna overal van buiten naar binnen worden gebracht doen we een dringende oproep aan iedereen de maatregelen, ook die nu zijn afgekondigd door het kabinet, zo goed mogelijk na te leven.

Om de kans dat het coronavirus op onze locaties naar binnen komt tot het minimum te beperken, worden ook alle (niet–cruciale) werkzaamheden tijdelijk stopgezet. Tevens zijn op onze woonzorgparken recreanten nu, zoals ook overal staat aangegeven, niet welkom. In betere tijden komen we elkaar, samen met onze cliënten, heel graag weer tegen.

Medewerkers

We houden ons aan de avondklok. Medewerkers die ’s avonds en ’s nachts moeten werken krijgen van ons een verklaring waaruit blijkt dat ze de avondklok mogen negeren, uiteraard alleen op de avonden dat je moet werken.

Cliënten

Ook cliënten moeten zich aan de avondklok houden. Cliënten mogen bezoek ontvangen vanuit één huishouden, van maximaal twee vaste personen. Deze vaste bezoekers dienen aankomende vier weken dezelfde te zijn. Het gaat om maximaal één bezoekmoment per dag. Dit bezoek dient plaats te vinden in de studio, kamer, op het appartement van de cliënt of buiten. Logeren verbieden we niet, het mag, bij hetzelfde huishouden als dat op bezoek komt. We raden dit echter wel sterk af voor de komende vier weken.

Verwanten en familie

Bent u mantelzorger van uw verwant en moet u tijdens de avondklok naar hem of haar toe? Dan moet u de Eigen verklaring invullen en deze printen of op uw telefoon kunnen laten zien.

We realiseren ons zeer dat we opnieuw het uiterste van u vragen. Gezien de kwetsbaarheid van onze cliënten en het nu ingezette vaccinatieprogramma is het uiterst belangrijk dat we ons allemaal aan de regels houden. De overheidsmaatregelen gelden vooralsnog tot 9 februari. De aangescherpte maatregelen binnen ‘s Heeren Loo gelden voorlopig tot 15 februari. We hopen dat dit afdoende zal zijn en dat we de zwaarste maatregelen dan weer kunnen afschaffen.

We zijn allemaal bezig aan een marathon waar geen einde aan lijkt te komen. En dat geldt niet alleen voor waar we binnen ’s Heeren Loo allemaal rekening mee moeten houden, we hebben ook nog een thuis waar we veel ballen hoog moeten houden en ons soms zorgen maken om onze naasten. Dat we deze week met het vaccineren van onze cliënten zijn begonnen, stemt ons toch ook een beetje optimistisch. Het eerste stapje richting meer vrijheid is gezet. Laten we ons daaraan vasthouden.

We wensen iedereen veel sterkte, en danken jullie allemaal voor jullie medewerking.

Jan, Ageeth en Ernst.
Raad van bestuur ’s Heeren Loo

Gerelateerde items

Terug naar boven