Academische Werkplaats Viveon wetenschap en praktijk vinden elkaar

De academische werkplaats waarin we samenwerken met Vrije Universiteit Amsterdam gaat vanaf nu verder onder de naam Viveon. We merken dat samenwerking tussen wetenschap en praktijk beide kanten op inspirerend werkt. Juist binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is onderzoek nodig dat bijdraagt aan het leven van mensen met beperkingen, hun naasten en de mensen die van zorg en ondersteuning hun beroep hebben gemaakt.

In Nederland zijn er ongeveer 1,1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking en 0,4 miljoen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking aldus cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daaromheen is nog een grotere groep aan naasten en zorgverleners die zich bezighouden met de soms intensieve zorg voor deze mensen en hun gezinnen. Daarin loopt men regelmatig tegen vragen aan waarbij wetenschappelijk onderzoek een deel van het antwoord is.

Veilige vrijheid

Die vragen gaan bijvoorbeeld over hoe zorgverleners de vrijheid van mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk kunnen bewaken maar tegelijkertijd zo goed mogelijk kunnen zorgen voor een veilige omgeving, op welke manier digitaal contact tijdens en na coronatijd vormgegeven kan worden of wat het beste werkt om burn-out bij naasten te voorkomen. Met antwoorden op de onderzoeksvragen helpen we de zorg en het wetenschappelijk onderzoek verder.

Viveon benadert onderzoeksvragen uit de praktijk onder andere via broedplaatsbijeenkomsten: mensen met allerlei achtergronden die te maken hebben met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komen samen. Iedereen die een vraag heeft over de zorg kan dat pitchen aan deze groep mensen.

Broedplaats

Gezamenlijk denkt de hele broedplaats mee over de vraag en op welke manier zij die vraag gaan beantwoorden. Het bekijken van vragen vanuit meerdere perspectieven legt een stevige basis voor praktijkgericht onderzoek.

Multidisciplinaire teams van onderzoekers, zorgprofessionals, cliënten en naasten gaan vervolgens samen op zoek naar antwoorden op zulke vragen. Die antwoorden moeten vervolgens landen in de praktijk. Daar zet Viveon zich ook voor in. Bijvoorbeeld met een handreiking over digitaal contact, een methode voor zorgverleners om te kijken naar hoe ze zelf met de vrijheid van een cliënt omgaan, of opleidingsactiviteiten en webinars. De mensen van Viveon zijn daarmee betrokken van het stellen van vragen tot het vinden van antwoorden voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer weten?

Wil je meer weten over de academische werkplaats Viveon en welke onderzoeken er lopen? Kijk dan op www.viveon.nl.