Anticiperen, afstemmen en flexibel blijven

"En dan is per 16 maart voor kind en jeugd alles gesloten: de scholen, naschoolse en vakantiedagopvang, logeerhuizen. Alleen voor de ouders met cruciale beroepen is er nog opvang." Manager Anita zag het gelukkig aankomen. "Vlak van tevoren had ik overleg met mijn collega van het ouderencluster. Kunnen mijn medewerkers wat betekenen voor jouw cluster? Haar antwoord: ja, heel graag! Veel van onze 47 kind- en jeugdbegeleiders hebben toen deze uitdaging aangenomen."

"Het was wel wennen op een woning met ouderen, terwijl je vaak al jaren met kinderen werkt. Maar ze kwamen in een warm bad terecht, werden goed meegenomen." Anita begeleidde hen met name telefonisch. "En als er ondersteuning nodig was, kwam die er. We hebben veel online contact gehad over 'hoe ga je om met onzekerheid in coronatijd'. Want dat het langer zou duren, was duidelijk." 

Ouders

De vier pb’ers onderhielden het contact met alle ouders: hoe gaat het, waar lopen jullie tegenaan, wat hebben jullie nodig. Dat het thuis niet overal goed ging, was snel duidelijk en begrijpelijk. Daarom boden we vanaf april noodzorg in groepjes van vier kinderen met één begeleider. Voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag waren er twee begeleiders op drie kinderen. Zo konden we de ouders 'overeind' houden." 

Versoepelingen: veel afstemmen

Na Pasen konden de basisschool leerlingen weer volledig naar school. Maar met beperkingen voor onze schoolondersteuners: er mocht er maar één in elke klas en die moest ook bij die klas blijven. Met vijf klasjes die open gingen op De Kom konden er dus daar maar vijf medewerkers terug naar hun eigenlijke werk. Voor de pb’ers betekende de versoepeling onder andere (nog) veel meer schakelen, ook met de reguliere basisscholen waarop ook cliënten van ons zitten: wie gaat er wanneer naar school en naar welke opvang. Vanaf juni mocht het voortgezet onderwijs om en om open. "Ook dat was organisatorisch ingewikkeld: wie was op school, op de opvang bij De Kom, op de noodopvang van 's Heeren Loo? Gelukkig is niemand van de in totaal ruim 120 kinderen tussen wal en schip geraakt."

Logeren

Ondertussen was het uit alle contacten met ouders duidelijk dat de logeerweekenden gemist werden. "Vanaf juli kon dat weer, beperkt. We hebben toen twee weekenden bestemd voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag, ook om crisis te voorkomen. Het logeerhuis zou de hun bekende woning zijn; dat was fijn. De andere groepen konden elk één weekend komen. Voor die kinderen was het een onbekende woning. Toch wilde de helft ervan dat wel proberen en daarvoor was plaats. Ouders waren erg blij dat we dit weer konden aanbieden." Waren de pb’ers door de week met name administratief bezig, in de weekenden vingen ze de kinderen uit de gezinshuizen op. Zo zorgden ze ervoor dat ook die ouders even lucht kregen. 

Vakantiedagopvang

Op 10 juli begon de schoolvakantie. "Daarop anticiperend hadden we al gekeken naar de mogelijkheden voor vakantiedagopvang. Normaal doen we dat op onze eigen locaties, maar dat kon nog niet. Na afstemming met alle betrokkenen hebben we die opvang op De Kom geboden, in negen lokalen met vier kinderen elk." Voor de bemensing ervan werden midden juni alle medewerkers gebeld. Wie het zwaar had op de woongroep met ouderen kon zich hiervoor aanmelden. "Zo kregen we precies genoeg mensen. Het merendeel bleef bij de ouderen. "Sommigen gaven ook aan er graag voor vast te willen blijven. Met de manager daar kijken we nu naar de mogelijkheden."

Gerelateerde items

Terug naar boven