Bekijk het jaardocument 2022: een digitale terugblik met korte verhalen en filmpjes

In het jaardocument 2022 ‘Samen goed voorbereid op weg’ kun je lezen en bekijken hoe we ons in 2022 samen hebben voorbereid op de toekomst van de zorg. Ook hebben we de koers met de beloftes goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie samen verder vormgegeven. Ieder vanuit zijn eigen functie, maar allen met betrokkenheid en hart voor de cliënt.

Het jaardocument geeft met korte verhalen, foto’s en filmpjes een overzicht van 2022. Verhalen van medewerkers, cliënten en verwanten over wonen, dagbesteding en over hoe we de zorg blijven verbeteren. Ook vertellen we hoe we gewerkt hebben aan een duurzaam gezonde organisatie. Natuurlijk ontbreken de feiten en cijfers niet.

Het jaardocument staat op onze website samen met andere overzichten en rapporten, namelijk:

Naast bovenstaande rapporten, staan in het jaardocument ook links naar: